REKLAMA

Alarm smogowy w Końskich! Dziewięciokrotne przekroczenie norm

Lepiej dziś nie wychodzić z domu w Końskich. Czujnik czystości powietrza pokazuje, że w mieście wszelkie normy są przekroczone. O godzinie 9.00 w niedzielę wskaźniki pokazywały przekroczenie norm pięciokrotnie, w sobotę wieczorem aż dziewięciokrotnie!

REKLAMA

W sobotni wieczór norma zapylenia pyłem pm2,5

O sytuacji poinformował nas nasz czytelnik pan Adam. –„Teraz już wiemy dlaczego kaszlemy, chorujemy, cherlamy i kichamy z rodziną. Przez 5 lat pobytu w Wielkiej Brytanii nie mieliśmy tylu problemów zdrowotnych… Co tydzień podczas weekendu można zaobserwować zwiększenie smogu – Straż Miejska śpi, a ludzie palą czym popadnie.” – mówi oburzony konecczanin.

REKLAMA

Przekroczenia dotyczą drobnych pyłów PM 2.5 oraz PM10. Nie są one stałe – dotyczą głównie godzin porannych i wieczornych. Współczynniki te uwzględnia czujnik zamontowany dzięki Stowarzyszeniu „Tak dla Końskich” przy Placu Kościuszki. Czujnik „państwowy” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdujący się na terenie Przedszkola nr 5 nie wykonuje tego typu pomiarów z uwzględnieniem wyświetlania wyników „na żywo”.

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył zawieszony może zawierać różne toksyczne substancje, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3.
Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3*.

Pomiary na żywo można monitorować na stronie internetowej – TUTAJ

REKLAMA
REKLAMA