REKLAMA

Artystyczne przystanki pojawią się w gminie Radoszyce [wideo, zdjęcia]

Piękne, kolorowe i artystyczne przystanki pojawią się na terenie gminy Radoszyce. To dzięki temu, że tamtejsza młodzież realizuje projekt pn. „Artistics stops, czyli artystyczne przystanki w gminie Radoszyce” w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży .

REKLAMA

Pomysł narodził się kilka miesięcy temu, a już dziś widać pierwsze efekty. Grupa 14 osób w wieku 13-19 lat w ciągu sześciu miesięcy (marzec-sierpień) realizuje cele zawarte w projekcie. Są nimi przede wszystkim: nauczenie się współpracy w grupie, rozwijanie zainteresowań, poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron oraz zmiana najbliższego otoczenia. W ramach projektu młodzi artyści pomalują 5 przystanków – każdy w innej miejscowości. Ten w miejscowości Wiosna już został wykonany, a na zdjęciach oraz w wideo możecie zobaczyć jak przebiegała praca młodzieży oraz jej ostateczny efekt. Zadanie przewiduje również 2 wyjazdy (na wystawę streetartu i do miejscowości realizującej podobny projekt).

Już w sierpniu odbędzie się gala finałowa, podczas której młodzi opowiedzą o swoim projekcie, o przygotowaniach, trudnościach i sukcesach, a także zachęcą młodzież do aktywnego włączania się w życie naszej małej ojczyzny, pokażą że młodzi ludzie również mają głos. Koordynatorem projektu jest Paulina Bańburska – opiekun Młodzieżowej Rady Gminy w Radoszycach.

REKLAMA

Jak widać po przystankach efekty są bardzo ciekawe!

Zdjęcia:

REKLAMA
REKLAMA