REKLAMA

Bogate w wydarzenia gminne Dni Profilaktyki w Końskich [wideo, zdjęcia]

Przez pół roku w gminie Końskie odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń w ramach gminnych Dni Profilaktyki. To działania koordynowane przez samorząd Miasta i Gminy Końskie, w które zaangażowało się mnóstwo jednostek – między innymi szkoły, Komenda Powiatowa Policji w Końskich, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu ‚Radość’, konecki SANEPID, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i inne. Działania podsumowano w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich. 

REKLAMA

Jednym z ciekawszych wydarzeń zorganizowanych pod egidą Gminnych Dni Profilaktyki była debata oksfordzka, którą przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Stadnickiej Woli. Debatę przeprowadzili uczniowie, a jej temat brzmiał:  „Obecność smartfonów w naszym życiu jest przyczyną wielu zaniedbań i zagrożeń w funkcjonowaniu człowieka”.

W tej samej szkole zorganizowano pierwszy gminny konkurs w udzielaniu pierwszej pomocy (relacja TUTAJ). Najlepszymi w ratowaniu życia okazali się być uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1. W okresie od stycznia do dziś podobnych inicjatyw na terenie gminy Końskie podjęto kilkadziesiąt, a ich celem było upowszechnianie szeroko rozumianej profilaktyki –„Na te działania, które są związane z działaniami konkursowymi pożytku publicznego przeznaczyliśmy kwotę 235 tysięcy złotych i to są działania realizowane po 1 stycznia bieżącego roku. Będą też realizowane w okresie wakacji i okresie wczesnojesiennym kiedy dzieci wrócą do szkół. To też działania związane z koloniami, obozami letnimi dla dzieci, ale również działania skierowane do tych, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, czyli zagospodarowanie czasu wolnego poprzez idee propagowania zdrowego trybu życia” – mówił podczas podsumowania projektu wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński.

REKLAMA

Jedną z bardziej zaangażowanych jednostek w Gminne Dni Profilaktyki była Komenda Powiatowa Policji w Końskich –„My jako policjanci działania, które podejmowaliśmy kierowaliśmy w kierunku ludzi młodych. Chyba nie ma szkoły na terenie naszego powiatu, do której nasi policjanci by nie dotarli i nie przeprowadzili jakiejś formy profilaktyki, czy działań o charakterze prewencyjnym. Koncentrujemy się na zagrożeniach związanych z patologiami społecznymi, z niedostosowaniem społecznym. Działaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie agresji, przemocy, cyberprzemocy, cyberprzestępczości. Tych kwestiach, które szkoły zgłaszają jako podstawowe problemy wychowawcze. Aż po działania przestępcze o różnym charakterze – kryminalnym, dotyczącym posiadania narkotyków, substancji psychoaktywnych, dopalaczy. Wiele naszej aktywności koncentrowało się na tym by przedstawiać odpowiedzialność karną nieletnich związaną z posiadaniem tego typu używek, handlu nimi, konsekwencji używania dopalaczy jako nowych środków, których składu nie znamy. Konsekwencją ich używania mogą być poważne zagrożenia dla zdrowia, ale i życia” – tłumaczył Waldemar Cisowski, Komendant Powiatowy Policji w Końskich.

Gminne Dni Profilaktyki były objęte patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego. W przyszłym roku w związku z pozytywną oceną działań mogą one przyjąć bardzo podobną formę.

Zdjęcia:

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *