REKLAMA

Ceramiczna, Mechaniczna, Odlewnicza już oficjalnie otwarte! [wideo, zdjęcia]

Ten projekt to przykład dobrej współpracy pomiędzy wieloma jednostkami. Przebudowę ulic Mechanicznej, Odlewniczej i Ceramicznej dokonano bowiem za pieniądze gminy, powiatu oraz pochodzące z rządowego dofinansowania. 

REKLAMA

W poniedziałek przed południem oficjalnie otworzono te trzy odcinki. Krótką uroczystość poprowadził wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński, a poświęcenia dróg dokonali księża: dziekan Andrzej Zapart oraz Piotr Skowroński.

Te drogi są symbolem porozumienia pomiędzy różnymi jednostkami. Łączna wartość przedsięwzięcia to 1 957 866 złotych, gdzie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pochodziło 923 020 złotych, powiat konecki przeznaczył na ten remont 105 000 złotych, a pozostałe blisko 900 tysięcy wyłożyła gmina Końskie, do której te drogi należą. Z tego porozumienia w poniedziałek cieszyli się przedstawiciele wszystkich trzech jednostek: burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, poseł Anna Krupka oraz starosta konecki Bogdan Soboń.

REKLAMA

„50 % kosztów pokryliśmy z dotacji państwowej, ma w tym udział również Starostwo Powiatowe, które dofinansowało 10 % naszego udziału, co uczyniło nasz wniosek bardziej atrakcyjnym i przyniosło punkty dodatkowe. Te drogi są niezwykle ważne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, choć może mniej widoczne. Ja spotykam się z takim nieco populistycznym punktem widzenia, że te drogi są w ramach dawnego Zamtalu, że są tutaj zakłady to niech one się troszczą o siebie. Tymczasem te drogi w połowie lat 90-tych przejęła gmina po upadku zakładów metalurgicznych i dopiero ich przejęcie umożliwiło zbywanie kolejnych elementów zakładu, a więc i reaktywacje aktywności gospodarczej na tym terenie. […] Na tych 36 hektara dzisiaj pracuje prawie 1200 osób, tu są najwięksi płatnicy podatku od nieruchomości, a więc z punktu widzenia gospodarczego i społecznego to rzecz bardzo ważna.” – mówił nam burmistrz Obratański.

„To jest szczególnie ważna inwestycja dla Końskich i Konecczan tu pracujących. Drogi to krwiobieg polskiej gospodarki, także lokalnej gospodarki. Dzięki drogom mam nadzieję, że te zakłady będą się rozwijały, a przyjeżdżający tu inwestorzy, importerzy zobaczą tę nowoczesną twarz Końskich i mam nadzieję, że będą zamawiali tutaj coraz więcej towarów, a to będzie tylko z korzyścią dla lokalnej społeczności.” – tłumaczyła poseł Krupka.

„Vis a vis zaraz za drzewami jest nasz budynek, biurowiec Starostwa Powiatowego, a więc to ważne i dla nas. Tutaj 36 hektarów nie straszy powybijanymi szybami, tylko te tereny są skrzętnie zagospodarowane. Są Ceramiki, mają hale przemysłowe i w głównej mierze one to gospodarują, ale i wiele innych firm ma tu swoje siedziby. Ulica jest też ważna dla mieszkańców, bo to taki trochę skrót. Końskie pięknieje, województwo pięknieje, a wspólne finansowanie z gminą Końskie czyni, że tych inwestycji drogowych jest coraz więcej.” – powiedział nam Starosta Soboń.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Zbigniew Kowalczyk, burmistrz Krzysztof Obratański, poseł Anna Krupka, starosta Bogdan Soboń oraz prezesi wielkich ceramik znajdujących się na tym terenie. Jeden z nich, prezes Ceramiki Końskie Mirosław Szymański w imieniu wszystkich przedsiębiorców zabrał głos – „Bardzo dziękuję za drogi, bo wyglądało to bardzo źle. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy z panem burmistrzem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.” – nie ukrywał wdzięczności prezes Szymański.

W ramach inwestycji wykonano też nowy parking, powstały nowe miejsca postojowe, wykonano jednostronne chodniki o szerokości 2 metrów oraz energooszczędne oświetlenie drogowe. Samą konstrukcję dróg w nadzwyczajny sposób wzmocniono. –„Warstwa konstrukcyjna drogi jest prawie metrowej grubości, a więc przenosi obciążenia, których zwykłe drogi nie robią. Tutaj ruch ciężarowy dominuje i on co do zasady wymaga innej podbudowy i innych kosztów. Może się zdarzyć, że spotkacie się z informacją, że przebudowano gdzieś kilometr drogi za kilkaset tysięcy, a tutaj niespełna półtora kilometra kosztowało prawie dwa miliony złotych. To jest różnica nie tylko w kosztach, ale i w konstrukcji, materiałach, sposobie budowy drogi, która służy innym celom niż zwykłe publiczne nawierzchnie.”  – tłumaczy burmistrz Obratański.

Zdjęcia:

REKLAMA