REKLAMA

Dużo pieniędzy dla Fałkowa i Rudy Malenieckiej na rewitalizację

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs rewitalizacyjny – dedykowany mniejszym miastom i miejscowościom – siedzibom gmin. Ponad 100 milionów złotych trafi do 26 gmin w regionie, w tym do Fałkowa i Rudy Malenieckiej.

REKLAMA

Do konkursu z działania „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 wpłynęły 62 projekty. Pozytywnie rozpatrzono 54 z nich, ale pieniędzy starczyło dla 26 wniosków. Najwyżej oceniono projekt gminy Szydłów, ale na konkursowym podium znalazły się także: gmina Fałków ze swoim projektem „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” oraz gmina Ruda Maleniecka – „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”. Fałków z dotacji otrzyma 4 mln 175 tys. zł, a Ruda Maleniecka 4 mln 262 tys. zł.

REKLAMA

Na co gminy konkretnie przeznaczą pieniądze? Gmina Fałków wnioskowała o pieniądze na m.in. rewitalizację Fałkowa (park, plac zabaw, fotowoltaika, fosa), rewitalizację Muzeum Etnograficzno-Historycznego, drogi i chodniki. Część dotacji ma również trafić do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zajazdu na budowę tężni zewnętrznych. Ruda Maleniecka przeznaczy dotację na remont szkoły – w tym m.in. ocieplenie i remont boiska szkolnego, oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego, który powstaje wzdłuż Drogi Krajowej 42 (więcej o tym TUTAJ) oraz wyposażenie powstającego przy Urzędzie Gminy Centrum Kultury. Pozostała część otrzymanej kwoty zostanie przeznaczona na mniejsze inwestycje.

REKLAMA
REKLAMA