REKLAMA

Miasto przyznało pieniądze klubom i stowarzyszeniom na działania z młodzieżą

Co roku to głównie kluby sportowe otrzymują pieniądze od gminy Końskie na projekty związane z dziećmi i młodzieżą. Nie inaczej jest i tym razem. Największe fundusze otrzymały KSSPR Końskie oraz MKS Neptun Końskie. 

REKLAMA

Z wyników konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018 dowiadujemy się, że tak naprawdę niemal wszystkie środki otrzymały kluby sportowe i stowarzyszenia zajmujące się przede wszystkim sportem. Wyjątkiem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, któremu przyznano dotację na organizację wypoczynku w okresie letnim.

REKLAMA

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje przyznano: KSSPR Końskie – 125 000 zł, MKS Neptun Końskie – 118 000 zł, UKS OLIMPIA Końskie – 25 000 zł, UKS „Wodnik” – 12 000 zł, UKS „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” (nowe stowarzyszenie na naszym rynku, zajmuje się głównie nauką doskonalenia pływania)  – łącznie 7 000 zł na realizację dwóch projektów; Konecki Klub Karate Kyokushin – 6 000 zł, Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury (stowarzyszenie związane z Konecką Sekcją Karate oraz Brawler Fight Clu) – 2 000 zł, Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY – 14 000 zł.

Łącznie na działania związane ze sportem dzieci i młodzieży w 2018 roku gmina przeznacza 309 000 zł.

Przyznano także fundusze na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Końskich – 17 000 zł, UKS OLIMPIA Końskie – 3 000 zł.

REKLAMA
REKLAMA