REKLAMA

Można dostać nawet 23 tysiące zł na własną działalność! Urząd Pracy zaprasza!

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie „Bądź sobie szefem (I)”. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo poniżej:

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

(projekt konkursowy)

W związku z realizacją projektu pn.: „Bądź sobie szefem (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich serdecznie zaprasza osoby bezrobotne niepełnosprawne zainteresowane pozyskaniem wsparcia finansowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Maksymalna kwota dofinansowania to 23 000,00zł.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi do PUP w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 41/2604362 (wew. 214, 210) lub bezpośrednio w siedzibie PUP w Końskich oraz Filii PUP w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132a (u przypisanego doradcy klienta).

REKLAMA

Uprzejmie prosimy przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego o szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektu, w tym Regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.konskie.praca.gov.pl

Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Indywidualne Plany Działań

Celem projektu jest wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim.

Grupa docelowa – 80 osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Końskich jako osoby bezrobotne, dla których określono I lub II profil pomocy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należący do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

osoby po 50 roku życia,

kobiety,

osoby z niepełnosprawnościami ( w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),

osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby z niskimi kwalifikacjami,

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w CEiDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 564 000,00 zł

Udział we wszystkich proponowanych formach wsparcia jest bezpłatny.

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *