REKLAMA

Pamiętamy o tych, którzy odeszli [wideo, zdjęcia]

Czas od ostatnich Zaduszek w 2016 roku przyniósł śmierć wielu ludzi znanych i cenionych na Konecczyźnie. Dzisiaj, w Zaduszki przypominamy te postacie. 

REKLAMA

Stanisław Baran urodził się w 1963 roku, mieszkał w Czermnie. Był wieloletnim radnym Rady Gminy w Fałkowie oraz przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego obecnej kadencji, a także wieloletnim kierownikiem Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Zmarł w sobotę 19 listopada 2016 roku.

Stanisław Baran przez wiele lat był radnym gminy Fałków.

Stanisław Janiszewski „Dewajtis”  urodził się w 1922 roku. To żołnierz II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i II batalionu 3 Pułku Piechoty Legionów AK. Dewajtis w trakcie II Wojny Światowej należał do brygady likwidacyjnej. Zdaniem historyka Mariana Wikiery Stanisław Janiszewski był ostatnim żyjącym partyzantem z Końskich, który działał wspólnie ze Szwiecem „Robotem”. Służył także w szeregach Antoniego Hedy ps. Szary. Stanisław Janiszewski zmarł 31 marca 2017 roku.

REKLAMA

Stanisław Janiszewski „Dewajtis” to legenda koneckiej partyzantki.

Major Franciszek Telecki urodził się w 1925 roku. Był żołnierzem Armii Krajowej, a przez wiele lat także prezesem koneckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wielokrotnie był gościem honorowym uroczystości patriotycznych organizowanych przez różne samorządy naszego powiatu, wielokrotnie bywał na spotkaniach z młodzieżą, której opowiadał o trudnych wojennych losach. Do takich spotkań dochodziło między innymi w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli. Major Telecki zmarł 10 kwietnia 2017 roku.

Major Franciszek Telecki – na zdjęciu pierwszy z lewej.

Stanisław Toporowski był prawdopodobnie najstarszym żyjącym absolwentem koneckiego Gimnazjum, czyli obecnego I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej. Stanisław Marian Toporowski urodził się 8 września 1920 r. Od października 1939 do maja 1940 r. należał do organizacji konspiracyjnej o charakterze dywersyjnym.

Był wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i organizacyjnymi, m.in. złotym Krzyżem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, złotą odznaką honorową Federacji Światowej SPK, 2-krotnie srebrnym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) oraz Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ppłk Stanisław Toporowski przeżył łagry na dalekiej północy rosyjskiej nad Morzem Białym.

Był oficerem słynnego II Korpusu Generała Andersa, bohaterem walk pod Monte Cassino i w Kampanii Włoskiej, długoletnim Prezesem i Honorowym Członkiem Koła nr 8 SPK w Ottawie, a poza tym reprezentantem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie. Był bez reszty oddany pracy dla dobra SPK i Niepodległej Polski. Otrzymał order Virtuti Militari Po II wojnie światowej przebywał w Wielkiej Brytanii, a później zdecydował się osiedlić w Kanadzie. Ostatnie lata swego życia spędził w Polsce. Zmarł w Łodzi w czerwcu 2017 roku.

Stanisław Toporowski w ostatnich latach swojego życia.

Stanisław Podpora – Od 1978 roku do 1992 roku kierował Studium Nauczycielskim w Końskich, czyli obecnym II Liceum Ogólnokształcącym. Wybitny nauczyciel i jeszcze lepszy organizator pracy. Zmarł w czerwcu 2017 roku.

Ks. Marceli Prawica urodził się w 1938 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1963 roku w Sandomierzu. Pracował w Szewnej, Skarżysku-Kamiennej, a także w Końskich. Na pierwszą misję udał się w 1972 roku do Zambii. Posługę misyjną sprawował dopóki pozwoliło mu na to zdrowie, przez kilkadziesiąt lat. W tym czasie bardzo często wracał do Końskich. Ostatnio przebywał na leczeniu w szpitalu w Końskich, tam też zmarł 17 września 2017 roku. Pośmiertnie księdzu Marcelemu Prawicy nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Końskie.

ks. Marceli Prawica.

 

Danuta Paliwoda to radna I Kadencji Rady Miasta i Gminy w Końskich oraz była nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącym. Zmarła w październiku 2017 roku.

 

REKLAMA

One thought on “Pamiętamy o tych, którzy odeszli [wideo, zdjęcia]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *