REKLAMA

Pociągi pojadą przez gminę Końskie? Podpisano ważny list intencyjny [zdjęcia]

Władze samorządów Łódzkiego i Świętokrzyskiego podpisały w Opocznie list intencyjny w sprawie współpracy i współdziałania w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej łączącej województwa Łódzkie i Świętokrzyskie. Plany te mają związek z projektem stworzenia połączenia kolejowego z Kielc do Centralnego Portu Komunikacyjnego przez miejscowość Wąsosz Konecki i przez same Końskie. 

REKLAMA

Marszałek Adam Jarubas z członkami Zarządu Województwa Agatą Binkowską oraz Janem Maćkowiakiem oraz radnym powiatowym Łukaszem Świerczyńskim na torach w miejscowości Wąsosz.

REKLAMA

Linia kolejowa nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko – Kamienna pozostaje jedynym istotnym niezelektryfikowanym odcinkiem sieci kolejowej położonej w południowo-wschodniej części kraju. Województwa łódzkie i świętokrzyskie postanowiły nawiązać współpracę w zakresie starań o elektryfikację tego odcinka. Na dworcu kolejowym w Opocznie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem oraz wicemarszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim list intencyjny, mający wyrazić wspólny interes obu województw w modernizacji tego odcinka.

Wagę inwestycji, w sprawie której podpisywany był list intencyjny, podkreślał marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. – „Dla Świętokrzyskiego dzisiejsze porozumienie ma wymiar strategiczny. Zależy nam na elektryfikacji linii kolejowej 25 i przez to połączeniu Skarżyska – Kamiennej i Opoczna. W dalszej perspektywie mamy w planie wybudowanie łącznika pomiędzy Kielcami a Wąsoszem Koneckim, co umożliwi połączenie stolicy województwa z CKP. To bardzo ambitny plan i bardzo cieszę się, że możemy realizować go wspólnie z Województwem Łódzkim. Na etapie projektowym chcemy włączyć się w finansowanie dokumentacji, jednak ze względu na skalę inwestycji, potrzebne będzie finansowanie centralne i wierzę w to, że uda nam się nakłonić Polskie Linie Kolejowe do finansowania tego zadania. To bardzo ważny projekt dla mieszkańców obu województw” – mówił marszałek Adam Jarubas.

W ramach dotychczasowych działań podejmowanych przez obydwa samorządy województw w ramach modernizacji linii nr 25 na w/w odcinku udało się doprowadzić do realizacji projektu elektryfikacji odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno i umieszczenia projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko Kamienna” na liście rezerwowej załącznika nr 2 do Krajowego Programu Kolejowego do 2023. – „Najbliższe dwa lata wykorzystamy na przygotowanie dokumentacji projektowej, by wpisać tę inwestycję jako strategiczną dla naszych regionów i postarać się o środki unijne na ten projekt. Mając gotową dokumentację i poparcie PLK jest szansa, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się zrealizować tę inwestycję” – dodał marszałek Jarubas.

Celem listu jest podkreślenie konieczności zachowania ciągłości inwestycji na linii kolejowej nr 25 i w ramach tego sąsiadujące ze sobą województwa – Łódzkie i Świętokrzyskie postanowiły nawiązać współpracę w zakresie pozostającego do zelektryfikowania odcinka Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko Kamienna. Oba samorządy województw uznały też za konieczne zapewnienie dostępu tej linii ze strony każdego z województw do Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK).

Po podpisaniu Listu marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak udali się do miejscowości Wąsosz Konecka, w której miałoby dojść do połączenia nowego odcinka kolejowego, co umożliwiłoby szybsze połączenie Kielc z Warszawą, Łodzią czy Centralnym Portem Komunikacyjnym. W spotkaniu uczestniczyła również członek Zarządu Wojewódzkiego, Agata Binkowska oraz kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Michał Cichocki.

Warto dodać, że plany budowy linii przez Wąsosz  oraz elektryfikacji linii nr 25 są długofalowe i w tym temacie raczej nic nie zadzieje się w ciągu najbliższych miesięcy. Przypomnijmy, że pomysły związane z przywróceniem gminie Końskie i powiatowi koneckiemu działającej kolei pojawiają się regularnie co jakiś czas, a głośno o nich jest zazwyczaj na kilka miesięcy przed różnego rodzaju wyborami…

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Informacja opracowana na podstawie noty z sejmik.kielce.pl

REKLAMA
REKLAMA