REKLAMA

Pożegnali zastępcę komendanta [zdjęcia]

Od kilku dni funkcji zastępcy komendanta koneckiej straży pożarnej nie pełni już Bogusław Jakóbczyk. W piątek został on oficjalnie pożegnany przez kolegów ze służby.

REKLAMA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zwolnił bryg. Bogusława Jakóbczyka ze służby w PSP z dniem 16 lutego 2018 roku. Uroczysty apel został zorganizowany w sali odpraw i narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, starosta konecki Bogdan Soboń, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, byli komendanci powiatowi, przyjaciele i współpracownicy. –„Komendant Jakóbczyk odszedł na zaopatrzenie emerytalne po blisko 28 latach nienagannej służby, to dobry kolega i wychowawca wielu pokoleń strażaków” – tymi słowami żegnał swojego zastępcę komendant powiatowy PSP w Końskich mł. bryg. Grzegorz Zieliński.

REKLAMA

Podczas wydarzenia przypomniano przebieg służby odchodzącego bryg. Jakóbczyka, która rozpoczęła się 26 sierpnia 1990 rok w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Na przestrzeni lat służby zawodowej bryg. Bogusław Jakóbczyk, uczestniczył i kierował działaniami podczas licznych pożarów, wypadków drogowych i likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń, wykazał się wielokrotnie ofiarnością, opanowaniem oraz umiejętnością właściwego wykorzystania posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia. Kierując się odpowiedzialnością za prawy wizerunek Państwowej Straży Pożarnej tworzył bardzo dobre kontakty z władzami powiatu, samorządami gminnymi, służbami współdziałającymi oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki jego staraniom Komenda Powiatowa PSP w Końskich wzbogaciła się niejednokrotnie w nowy sprzęt specjalistyczny, niezbędny w prowadzonych działaniach. Na bieżąco dbał również o podległych strażaków zapewniając im coraz lepsze warunki socjalno-bytowe.

Kolejnym etapem uroczystości były okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości – wśród nich znaleźli się między innymi wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński, wójtowie: Robert Wielgopolan z Słupi Koneckiej, Leszek Kuca z Rudy Malenieckiej i Stanisław Pacocha z Gowarczowa. Wiele ciepłych słów w kierunku komendanta Jakóbczyka skierowali też zarządcy powiatu: starosta Soboń i członkini Zarządu Dorota Duda. Spotkanie zakończyło się składaniem życzeń, wręczaniem upominków i wykonywaniem pamiątkowych zdjęć.

Info i foto:  kpt. Mariusz Czapelski

Zdjęcia:

REKLAMA
REKLAMA