REKLAMA

AKTUALIZACJA: Rada rozwiązana! Grzegorz Piec komisarzem? [WIDEO]

Już oficjalnie możemy przekazać informację o rozwiązaniu Rady Powiatu Koneckiego z mocy prawa. Potwierdzają się więc nieoficjalne informacje, które przekazywaliśmy jako pierwsi. Obwieszczenie o takiej treści pojawiło się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, o tej sytuacji mówi nam też Diana Głownia, rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy – osobą, która będzie pełnić funkcje organów powiatu jest szef PiS w powiecie Grzegorz Piec. 

REKLAMA

„W dniu 20 marca 2019 roku Wojewoda Świętokrzyski podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich na podstawie artykułu 29 ustawy 2 […] Wojewoda Świętokrzyski ogłosił, że z dniem 26 stycznia 2019 roku tj. z upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia przez właściwy organ wyborczy wyników wyborów do rad na obszarze woj. świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 […] Rada Powiatu w Końskich uległa rozwiązaniu z mocy prawa na skutek niedokonania wyboru Zarządu w tym terminie. Tutaj wyraźnego podkreślenia wymaga, że rozwiązanie Rady Powiatu w Końskich nastąpiło z mocy prawa. […] Ustawodawca określa w artykule 29 wyraźnie, że do czasu wyborów Zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów wyznacza osobę, która w tym czasie pełni funkcję organów powiatu. To jest kompetencja Prezesa Rady Ministrów”  – powiedziała nam Diana Głównia, rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego.

Rada została wygaszona z dniem 26 stycznia. Rozwiązano ją z mocy prawa, na skutek niedokonania wyboru zarządu w tym terminie. To oznacza, że od 26 stycznie nie funkcjonuje u nas Rada Powiatu, a więc i wszystkie działania podjęte przez nią oraz Zarząd Powiatu Koneckiego po tym terminie są w świetle prawa nieważne. Mowa tu również o decyzji o powołaniu jako pełnomocnika Rady Powiatu profesora Marka Chmaja, którą rada podjęła dziś rano.

REKLAMA

Wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Osoby z Rady Powiatu zapowiadają prawną wojnę, ale wiele wskazuje na to, że w zaistniałej sytuacji będą musiały ją toczyć jako osoby prywatne. Tymczasem w kuluarach pojawia się już nazwisko osoby, która przejmie funkcje Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Osobę tę wskazuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Według naszych nieoficjalnych informacji będzie to mieszkający w Kozowie w gminie Smyków Grzegorz Piec, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie koneckim, radny w Radzie Powiatu, która została rozwiązana.

REKLAMA

One thought on “AKTUALIZACJA: Rada rozwiązana! Grzegorz Piec komisarzem? [WIDEO]

  1. http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/sklad_i_kompetencje2
    Tu, na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Końskich do dnia dzisiejszego jest podany zarząd i jego skład. Komu mam wierzyć? BIP jest oficjalną stroną organu administracji publicznej. Już nieraz mnie okłamano. Pisano kłamstwa w decyzjach i innych rozstrzygnięciach. Nie wierzę więc w prawdziwość treści rozstrzygnięć organów w sprawach. Tu jest informacja nie będąca efektem działalności organu w żadnej sprawie. Jest to ogólna informacja publiczna o stanie rzeczy dotyczącym struktury administracji powiatowej. Nie dotyczy żadnej sprawy. Nie wierzę w prawdziwość i słuszność kroków podejmowanych w sprawach jeżeli są sprzeczne z podaną przez organy władzy publicznej informacją publiczną. Mam gwarantowane kodeksem postępowania administracyjnego prawo ZAUFAĆ organom administracji publicznej w to, co podają do wiadomości publicznej. Wierzę, że w/w sprzeczność wynika z forsowania jakichś ( nierozpoznawalnych dla mnie jako zwykłego człowieka ) interesów i idei. Wierzę, bo mam taką wiedzę. Mam wiedzę, bo mam dowody. Bez dowodów nie uwierzę w nic.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *