REKLAMA

Radni ostatni raz spotkali się w kadencji 2014-2018 [wideo, zdjęcia]

Do 16 listopada wszystkie Rady jednostek samorządowych w Polsce wybrane na kadencję 2014-2018 muszą odbyć swoje ostatnie posiedzenia. Takowe miały już miejsce w Gowarczowie, czy Smykowie, w piątek pożegnalne sesje zaplanowano w Rudzie Malenieckiej i Stąporkowie, a na przyszły tydzień w Radzie Powiatu Koneckiego. Z kamerą w czwartek byliśmy na pożegnaniu Rady Miejskiej w Końskich. 

REKLAMA

Podczas 59 i już ostatniej w tej kadencji sesji radni między innymi zgodzili się na przekazanie pieniędzy na rzecz doposażenia koneckiego szpitala, a przewodniczący wszystkich komisji odczytali krótkie raporty z działalności jednostek, którymi zarządzali. Na zakończenie nie obyło się bez podziękowań, kwiatów i przemówień. W imieniu gminy Końskie burmistrz Krzysztof Obratański wręczył rajcom pamiątkowe książki, listy dziękczynne, a kobietom zasiadającym w radzie także kwiaty. Upominki te zostały zakupione przez prezydium Rady z inicjatywy przewodniczącego Kowalczyka. Sam burmistrz także otrzymał upominki od prezydium rady: Lidii Wiśniewskiej, Marka Kozerawskiego i Zbigniewa Kowalczyka.

Żegnająca się z funkcją radnej Teresa Wilk wygłosiła wzruszające podziękowania.

Dziękowano także wiceburmistrzom Marcinowi Zielińskiemu i Krzysztofowi Jasińskiemu, skarbnik Beacie Lis, sekretarz Annie Głębockiej, naczelnikom wydziałów, pracownikom etatowym przy Radzie Miejskiej oraz wszystkim pracownikom UMiG, a także lokalnym mediom.

REKLAMA

Kilka słów podsumowań i podziękowań do naszej kamery wygłosili burmistrz Krzysztof Obratański i przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich w kadencji 2014-2018 Zbigniew Kowalczyk.

„Myślę, że nie była to łatwa kadencja, ale udało się rozwiązać sporo spraw na które oczekiwali mieszkańcy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy współpracowali, którzy merytorycznie dyskutowali i poświęcali czas. Myślę, że był to czas dobry dla naszego miasta. Chciałbym również podziękować naczelnikom i pracownikom urzędu, którzy również przyczynili się do wykonania tej dobrej pracy.” – mówił nam Zbigniew Kowalczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich w kadencji 2014-18.

„To rzeczywiście pod tym względem wyjątkowa rada i wyjątkowa kadencja. Być może miało to związek z faktem, że była to rada wybierana w okręgach jednomandatowych. Myślę, że uwaga samych radnych skupiona była głównie na ich okręgach, a w kontakcie z mieszkańcami mieli nie tylko świadomość ich potrzeb i sposobów ich zaspokajania, ale również ocen pracy rady i w tym pracy UMiG Końskie. Wyniki głosowań wskazują na to, że dobrze oceniają nie tylko samą atmosferę w radzie, nie tylko atmosferę pracy między radą, radnymi a urzędem, ale również sposób traktowania postulatów, wniosków. On był bardzo wyraźnie nacechowany dążeniem do współpracy, do wspólnej oceny tego co jest dla gminy, dla poszczególnych okręgów najbardziej korzystne bez różnicowania na swoich, obcych, lepszych, czy gorszych. To jest coś co było bardzo wyraźną różnicą między tym co w gminie Końskie udało nam się zbudować, a rzeczywistością oglądaną na poziomie państwowym, w telewizji. Uniknęliśmy nie tylko podziałów i agresji, ale również przenoszenia tego na grunt gospodarki gminnej. Z tego punktu widzenia mogę tylko powtórzyć podziękowania dla Państwa radnych, przewodniczącego rady, który tę pracę organizował i którego udział w tym, że tak się działo był na pewno niebagatelny.” – mówił nam Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *