REKLAMA

Relacja wideo: I sesja nowej Rady Gminy Smyków

Wiele działo się na I sesji Rady Gminy Smyków kadencji 2018-2023. Z urzędem pożegnał się wójt Józef Śliz. Zaprzysiężono radnych oraz wójta Jarosława Pawelca, wybrano także przewodniczącą Rady Gminy. 

REKLAMA

Obrady poprowadził radny senior. W Smykowie najstarszym spośród wybranych okazał się Jerzy Duda. Zanim jednak były kandydat na wójta mógł się wykazać to zaświadczenia o wyborze wszystkim piętnastu radnym przekazał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Rogula. Swoje zaświadczenie otrzymał także nowy wójt Jarosław Pawelec. Następnie rotę ślubowania odczytał Jerzy Duda, a radni potwierdzali je słowem „Ślubuję” lub zwrotem „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

W końcu przyszedł czas na wybór przewodniczącego Rady Gminy Smyków. Jedyną zgłoszoną kandydatką została Danuta Jarek. Komisja skrutacyjna w składzie: Andrzej Paluch, Katarzyna Rogula i Wojciech Włoszczyński przeprowadziła tajne głosowanie. Nową przewodniczącą wybrano za aprobatą wszystkich piętnastu radnych –„Serdecznie dziękuję za zaufanie i za wybór. Nie wiem czy właściwy… to się okaże w przyszłości. To dla mnie niecodzienna sytuacja, że muszę przed publiką powiedzieć kilka zdań, więc proszę o wybaczenie i zrozumienie mnie. Dołożę wszelkich starań aby swoje obowiązki wykonywać sumiennie i rzetelnie. Myślę, że sesje nasze będą przebiegały w sposób jak najlepszy, owocny, a nade wszystko ponad podziałami. Gratuluję radnym wygranej, a szczególnie tym, którzy zasiadają po raz pierwszy w naszej radzie. Deklaruję, że nasza praca będzie poświęcona dla rozwoju i służbie, dobru naszej Małej Ojczyzny i jej mieszkańców.” – powiedziała w swoim pierwszym wystąpieniu przewodnicząca Danuta Jarek.

REKLAMA

Radni kadencji 2018-2023 z wójtem Jarosławem Pawelcem.

Danuta Jarek będzie w obecnej kadencji jedyną kobietą, która przewodniczy radzie gminy lub miasta w naszym powiecie. Na jej zastępcę również jednogłośnie wybrano Grzegorza Lesiaka. Potem swoje ślubowanie złożył nowy wójt Jarosław Pawelec, a następnie skierował on krótką przemowę do radnych i gości –„Jesteśmy reprezentantami wszystkich mieszkańców gminy Smyków. Zarówno tych, którzy na nas głosowali i tych, którzy oddali głosy na innych kandydatów, a także tych którzy z różnych przyczyn nie zdecydowali się pójść do urn wyborczych. Chciałbym abyśmy naszą pracą przekonali tych, którzy nam zaufali, że dobrze zrobili. Tych, którzy dokonali innego wyboru, że może warto dać nam szansę, a tych którzy tym razem nie głosowali, że działamy dla dobra wspólnego. Szanowni Państwo dniu 4 listopada głosami mieszkańców gminy Smyków zostałem wybrany na stanowisko wójta gminy Smyków. Ten wybór to dla mnie wyraz ogromnego zaufania, którego nie zawiodę, ale i wielka odpowiedzialność, której zamierzam sprostać. Szanowni Państwo największą szansą na skuteczną pracę  i zmiany jest uświadomienie sobie jak wiele zależy od nas samych. Zachęcam więc wszystkich do włączenia się w realizację zmian, których propozycje zawarliśmy w naszym programie wyborczym. Wiele z tych przedsięwzięć będzie wymagało odważnych i niełatwych decyzji do podjęcia których jednak czuję się umocowany wyborczym werdyktem mieszkańców naszej gminy. Dobre zarządzanie wymaga patrzenia w przyszłość i mądrego planowania. Od tego będę chciał zacząć. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możemy zrobić własnymi siłami. Aby realizować większe inwestycje gmina będzie współpracować z powiatem, województwem, administracją rządową oraz sąsiednimi gminami. Szanowni Państwo gwarantuję, że jestem pełen zapału do pracy na rzecz naszej małej ojczyzny.” – mówił do zgromadzonych nowy wójt gminy Smyków Jarosław Pawelec.

Józef Śliz pożegnał się z urzędem wójta po 12 latach pracy.

Na pożegnanie z rządami przemówienie wygłosił także dotychczasowy wójt Józef Śliz. Przypomnijmy, że samorządowiec ten zarządzał gminą Smyków przez trzy ostatnie kadencje –„Chciałem w pierwszych słowach pogratulować koledze wójtowi za objęcie funkcji i życzyć sukcesów na dalszej drodze, tej ścieżce, ugorze samorządowej pracy. Gratuluję Wam wszystkim, przewodniczący p. Danusi Jarek, zastępcy, Wam wszystkim drodzy radni gratuluję i życzę dużo wytrwałości: mądrej, rzetelnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców naszej Ziemi Smykowskiej. Bądźcie zawsze jednomyślni, abyście zawsze stanowili jedno. Wszystkiego co najlepsze Wam życzę zostawiając po dwunastu latach gminę smykowską w dobrym stanie. Niech mi będzie dane jeszcze Was poinformować, bo widzę po twarzach sporo nowych radnych. Zostawiam gminę Smyków zadłużoną – mamy dług półtora miliona złotych. Gmina czeka na umorzenie około 440 tysięcy złotych. Na rachunku bankowym zostawiam w gotówce milion złotych z paroma tysiącami. Tak postanowiłem zrobić aby na te zadania, które są w trakcie realizacji wystarczyło Wam pieniążków. Trzeba zapłacić za budynek w Salacie, za chodnik w Smykowie do pomnika, ostatnią ratę za stację uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich. Sądzę, że nowy samorząd i nowy wójt, że razem sobie z tym poradzicie […] Życzę wytrwałości, dobrych decyzji kolego Jarosławie tak by Wasza służba na rzecz naszych mieszkańców gminy Smyków była służbą owocną, pożyteczną tak byście zawsze mogli chodzić z podniesionym czołem i każdemu mogli spojrzeć w oczy.” – mówił ustępujący wójt Józef Śliz.

Na koniec nie mogło obyć się bez kwiatów, podziękowań i gratulacji dla obu włodarzy – ustępującego i obejmującego urząd. Wszyscy obecni na sesji odśpiewali także hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.

Zdjęcia:

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Gminy Smyków Grzegorz Lesiak, przewodnicząca Danuta Jarek i wójt Jarosław Pawelec.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *