REKLAMA

Stąporków: Radni i burmistrz zaprzysiężeni, przewodniczącym Jacek Kołodziej [fotorelacja]

Po pierwszej sesji kadencji 2018-2023 Rady Miasta i Gminy w Stąporkowie mamy utrzymanie porządku z poprzedniego okresu wyborczego. W prezydium rady znalazły się te same osoby: przewodniczącym został Jacek Kołodziej, a jego zastępcą Krzysztof Chrzan. 

REKLAMA

Relacja wideo już wkrótce.
Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Stąporków wybranej na kadencję 2018-2023 odbywała się pod okiem kamer, które rejestrowały jej przebieg, a relację można było oglądać online. Obrady poprowadził najstarszy radny, tzw. senior, który w przypadku Stąporkowa był Edward Mazur.

REKLAMA

W posiedzeniu oprócz rajców uczestniczyli także sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy. Wybrani na nową kadencję radni złożyli uroczyste ślubowania wypowiadając frazy „Ślubuję” oraz „Tak mi dopomóż Bóg”. Nową Radę Miasta i Gminy Stąporków stanowią: Kamil Zieliński, Łukasz Świerczyński, Zbigniew Wiśniewski, Edward Mazur, Tomasz Kurcbart, Jacek Kołodziej, Maciej Pokusa, Jacek Trudnos, Paulina Potocka, Sławomir Dąbrowski, Krzysztof Chrzan, Ewa Jankiewicz, Elżbieta Jóźwik, Elżbieta Kołodziej oraz Barbara Zamachowska.

Podczas inauguracyjnej sesji należało wybrać prezydium rady. W tym celu komisja skrutacyjna w składzie Elżbieta Kołodziej, Elżbieta Jóźwik, Sławomir Dąbrowski przeprowadziła tajne głosowanie. Przy 9 głosach aprobaty przewodniczącym ponownie został Jacek Kołodziej. Jego jedyny konkurent Edward Mazur otrzymał 5 głosów. Zastępcą przewodniczącego także ponownie został Krzysztof Chrzan.

Oprócz emocji związanych z wyborem szefów rady tego dnia doszło w Stąporkowie także do wielu uroczystych zdarzeń. Swoje ślubowanie powtarzając złożyła w końcu także już po raz czwarty sama burmistrz Dorota Łukomska.

Zdjęcia (Anna Klusek):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *