REKLAMA

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Wnioski przyjmowane są do końca miesiąca

Ruszyła III edycja „Świętokrzyskiego programu stypendialnego”. Ponad 3 miliony złotych zostanie przeznaczone w roku szkolnym 2018/2019 na pomoc dla najzdolniejszych uczniów z regionu, pochodzących z niezbyt zamożnych rodzin. Wnioski można składać do końca października.

REKLAMA

Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Program skierowany jest do uczniów klasy trzeciej gimnazjum, klas 7 i 8 szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

REKLAMA

„W tym roku formuła musiała ulec zmianie, ponieważ zmienił się system kształcenia. Wygaszają się gimnazja, więc możliwość skorzystania z pomocy otrzymali uczniowie klasy 7 i 8 szkół podstawowych” – wyjaśnia Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

„Stawiamy na szkolnictwo zawodowe. Dlatego też wśród prawie 600 stypendiów, które planujemy przyznać, więcej, bo 327, przeznaczyliśmy dla uczniów szkół zawodowych” – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. – W poprzednim okresie programowania szkoły branżowe, zawodowe przegrywały z liceami ogólnokształcącymi, ponieważ uczniowie tych drugich osiągają wyższe wyniki w nauce i zgarniały niemal całą pulę. Chcieliśmy odwrócić te proporcje”.

Pomoc adresowana jest do uczniów świętokrzyskich szkół, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, ale mają trudną sytuację finansową. Pod uwagę brane jest kryterium dochodowe – 1348 złotych na członka rodziny (lub 1528 w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). Do tej kwoty nie wliczają się środki z programu 500 plus. Liczy się także średnia ocen z określonych przedmiotów.

Warunkiem ubieganie się o stypendium jest złożenie wniosku z odpowiednimi załącznikami. Można to zrobić do końca października 2018 roku. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Komplet dokumentów należy przekazać osobiście w godzinach 7.30-15.30 lub wysłać listem poleconym w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią szkoły wraz z dopiskiem: „Świętokrzyski program stypendialny” na adres: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce, pokój 25 (szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego, w zakładce „Programy Stypendialne”). Stypendium wynosi 3800 złotych. Środki te będą wypłacane jednorazowo na przełomie lutego i marca 2019 roku.

„To duża pomoc dla naszej młodzieży” – przyznaje Beata Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Końskich. W placówce tej z roku na rok rośnie liczba stypendystów. W pierwszej edycji programu było ich ośmioro, a w drugiej już 16. – „Mamy zdolnych uczniów i warto im pomagać. Stypendium wpływa też na podniesienie poziomu kształcenia, ponieważ dzięki tym pieniądzom młodzi ludzie mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, zakupić sprzęt komputerowy, pomoce, czy dodatkowe podręczniki”.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *