REKLAMA

Tak ma wyglądać sieć szkół w gminie Końskie! [wideo]

Prawdopodobnie tylko do końca roku szkolnego 2018/2019 lekcje będą odbywać się w obecnym budynku Gimnazjum przy ulicy Partyzantów. Później ma tam powstać Centrum Kultury.

REKLAMA

Zmian związanych z wprowadzaną reformą oświaty jest więcej, ale nie są one wywrotowe. Między innymi prawie wszystkie samodzielne Szkoły Podstawowe z terenu gminy będą pracować w takim samym trybie jak dotychczas. Małą ewolucję przejdą za to Zespoły Szkół w Rogowie oraz w Stadnickiej Woli, a także SP nr 1, która do tej pory działała ramie w ramię z Gimnazjum nr 1. Zanim koneccy urzędnicy stworzyli na nowo układ szkół w gminie odbył się szereg konsultacji społecznych, a za kilka dni nad tym schematem debatować będą radni.

„Bardzo ważnym elementem były spotkania o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. Ich celem było zilustrowanie tego przebiegu zakładanych zmian, a także zapoznanie wszystkich tych środowisk, które były najbardziej zainteresowane, a więc środowisk dyrektorów szkół, nauczycieli reprezentujących poszczególne placówki, rady rodziców oraz związki zawodowe o tym jakie propozycje kierujemy w sprawie systemu oświaty, który obowiązywałby na terenie miasta i gminy od 1 września 2017 roku.” – mówi Krzysztof Jasiński, zastępca burmistrza Końskich.

REKLAMA

Jakie zmiany zostały zaprezentowane środowisku nauczycielskiemu i osób związanych z oświatą w gminie? Zdaniem burmistrza Jasińskiego nie są one duże. –„Z mocy prawa placówki oświatowe, które znajdują się w Zespołach Szkół, a więc w Stadnickiej Woli i w Rogowie z mocy prawa zostają włączone w Szkoły Podstawowe od 1 września 2017 roku. Natomiast pozostałe placówki, czyli Gimnazjum nr 1 w Końskich zostaje przekształcone poprzez włączenie do Szkoły Podstawowe nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 zostaje z dniem 1 września 2017 włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 2. Wydaje się, że te propozycje są najłagodniejszą formą i nie powinny nastręczyć żadnych problemów o charakterze organizacyjnym. Przypomnę, że 27 stycznia spotkaliśmy się z przedstawicielami związków zawodowych z gminy, którzy na tym etapie budowania propozycji nie wnieśli żadnych uwag. Dzisiaj stoimy przed ważnym momentem jakim jest data 14 lutego, kiedy to na nadzwyczajnej sesji zaproponujemy radnym zaaprobowanie tej propozycji, która dla nas jest logiczna i organizacyjnie dostosowana do możliwości funkcjonowania naszego środowiska szkolnego po 1 września 2017 roku.”  – tłumaczy Jasiński.

O planach opowiedział na wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński.

Jeżeli radni poprą propozycję władzy to do 17 stycznia musi ona trafić na biurko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Ten zaś ma wydać swoją opinie o tym pomyśle reorganizacji. Następnie do końca marca Rada Miasta będzie musiała już oficjalnie podjąć uchwałę o reorganizacji sieci szkół.

W przedstawionym planie jest kilka kwestii, o które środowisko związane z edukacją pytało najczęściej. Po pierwsze: kiedy nastąpi pełne włączenie Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 2, czyli w praktyce kiedy budynek przy Partyzantów nie będzie już szkołą. – „Uczniowie Gimnazjum nr 2 wraz z nauczycielami będą po 1 września 2017 w strukturach Szkoły Podstawowej nr 2, a więc staną się uczniami SP nr 2, ale do momentu wygaszenia tejże placówki będą uczyli się w budynku przy ulicy Partyzantów, czyli w obecnym Gimnazjum nr 2. Chodzi o obecne pierwsze i drugie klasy gimnazjum.” – mówi wiceburmistrz Jasiński.

Po drugie: na ile prawdziwe są informacje o możliwości stworzenia w tym budynku Miejskiego Centrum Kultury. –„Wszystko wskazuje na to, a przynajmniej takie działania zostały na wstępie podjęte, że w budżecie mamy zapis o przebudowie i rozbudowie budynku Gimnazjum nr 2 pod kątem potrzeb w zakresie powołania Centrum Kultury. Oczywiście mówimy tu o formule procedury przetargowej, czy też opracowania kompletnej dokumentacji w zakresie potrzeb związanych z funkcjonowaniem tego budynku. Natomiast do momentu wygaszenia nauka będzie się odbywała w tej placówce.” – odpowiada nam Krzysztof Jasiński.

Największe zmiany związane są z budynkiem obecnego Gimnazjum nr 2 w Końskich.

Nie wiele ma zmienić się także w kwestii posad dyrektorów i wicedyrektorów poszczególnych szkół. Natomiast o tym czy wszyscy nauczyciele zachowają swoje etaty będzie można mówić w chwili, gdy ułożone zostaną siatki godzin. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że nikt nie powinien czuć się zagrożony. –„Dyrektorzy Zespołów Szkół, a więc Zespołu w Stadnickiej Woli oraz w Rogowie stają się z mocy prawa dyrektorami Szkół Podstawowych po 1 września 2017 roku. Jeśli te uwarunkowania pozostaną to dyrektor Staciwa i dyrektor Wiktorowski byliby dyrektorami funkcjonujących szkół. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 to tutaj prawdopodobnie będziemy musieli ogłosić konkurs, ponieważ został tam dyrektor powołany na rok, czyli do 31 sierpnia 2017 roku, ale również biorąc pod uwagę zapisy ustawy to dyrektor Gimnazjum, czyli Waldemar Cecki może być wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 roku.” – kończy rozmowę z nami wiceburmistrz odpowiedzialny w gminie Końskie za oświatę – Krzysztof Jasiński.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *