REKLAMA

Uczniowie Ekonomika na stażu we Włoszech [zdjęcia]

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich odbyli zagraniczny staż we Włoszech w ramach projektu „Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie programu wynosi 456 540,68 złotych.

REKLAMA

„Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” to projekt skierowany do 40 dziewcząt i chłopców kształcących się w kierunkach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista. Uczniowie odbywają zagraniczny staż we Włoszech. Organizacją pobytu zajmuje się firma IFOM z Bolonii. Realizacja staży przebiega w dwóch turach: 07.01.2018 – 03.02.2018 oraz 13.01.2019 – 09.02.2019.

REKLAMA

Ekonomik zakończył właśnie pierwszą turę, w której wzięło udział 20. uczniów w zawodzie technik informatyk. Uczestnicy przebywali w Bolonii we Włoszech i wzięli udział w stażach/praktykach w firmie przyjmującej IFOM, OL3 Solutions S.r.l.a Sucio Unico oraz w Primium Marketing. Realizacja projektu umożliwiła jego uczestnikom podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń, porównania posiadanej wiedzy, nawiązania międzynarodowych kontaktów. Uczniowie nabyli i poprawili swoje kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. Dzięki zorganizowanym w ramach projektu wycieczkom do Wenecji, Florencji i Werony młodzież miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich oraz propagowania postaw szacunku wobec innych kultur.

Przed wyjazdem uczniowie brali udział w zajęciach językowo-kulturalno-pedagogicznych, które pozwoliły bliżej poznać słownictwo branżowe, zapoznały z kulturą, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi oraz przygotowały uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach kulturowych. Chłopcy zostali przeszkoleni także w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy.

Zwieńczeniem odbytych staży/ praktyk będzie otrzymanie przez uczestników projektu Certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o odbytych stażach/praktykach z miejsc pracy oraz Europass-Mobilność, które potwierdzają zdobyte kwalifikacje uznawane w całej Europie. Zostaną one uroczyście wręczone młodzieży w czasie spotkania podsumowującego program.

Warto dodać, że udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech są pokrywane z budżetu projektu.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje dyrektor Beata Fidor, koordynatorem i współtwórcą projektu jest Iwona Krzaczyńska, koordynatorem Anna Sorn-Wodecka, a nauczyciele biorący udział w projekcie: Anna Konieczna, Grzegorz Stępień, Karol Piwowarczyk, Marcin Lis, Piotr Muszczyński oraz psycholog Grażyna Kowalczyk. Realizacja projektu przyniesie korzyści nie tylko uczniom ale i szkole, ponieważ stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej oraz da możliwość poprawy oferty edukacyjnej oraz uzyskania przez renomy nowoczesnej dynamicznej szkoły.

W przyszłym roku odbędzie się druga tura mobilności skierowana tym razem do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista.

Zdjęcia (arch. ZSP nr 3 w Końskich):

Artykuł finansowany z funduszy europejskich

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

REKLAMA