REKLAMA

Umowa podpisana. Będzie zbiornik wodny w Radoszycach [zdjęcia]

O realizację inwestycji w zakresie budowy zbiornika retencyjnego w Radoszycach władze gminy starały się około 30 lat. Cel jest bardzo istotny, a mianowicie zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych, powodzi, suszy oraz możliwość wykorzystania zbiornika dla ochrony przeciwpożarowej. W środę podpisano umowę z wykonawcą. 

REKLAMA

Oprócz tych priorytetowych potrzeb, pojawiają się także potrzeby towarzyszące czyli rozwój ruchu turystycznego, rekreacji i turystyki. Zbiornik powstanie między miejscowościami: Radoszyce, Momocicha, Grodzisko, Dąbki Grodziskie, Sachalinka, Lasek i Antoniów.

REKLAMA

Bezpośrednio oddziaływać będzie na mieszkańców Radoszyc, Grodziska, Momocichy, Zych i Jacentowa, ale warto podkreślić, że pośrednio oddziaływać będzie na wszystkich mieszkańców gminy. Nieuregulowana gospodarka wodna i brak infrastruktury przeciwdziałającej klęskom żywiołowym spowodowały w 1999 roku powódź, podczas której wystąpiło wiele szkód i zniszczeń. Niestety podobne sytuacje o różnej skali i nasileniu występują bardzo często
w okresie wiosennym po zimowych roztopach, powodując liczne i kosztowne straty.

Na drodze do realizacji tej inwestycji występowało wiele przeszkód, jak np.  problemy z właścicielami i posiadaczami gruntów, długi czas na opracowanie niezbędnej dokumentacji i problemy z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Pierwszy wniosek na budowę zbiornika gmina złożyła w 2008 roku. Rok później została już podpisana pre-umowa dla projektu „Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych, przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach”. Niestety gmina odstąpiła od realizacji tej inwestycji. –„Ponowny wniosek złożyliśmy w kwietniu br. Miesiąc później przeszedł on pozytywnie ocenę formalną, a następnie merytoryczną. Pre-umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisaliśmy 19 września, kiedy gościliśmy m.in. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz Członkinię Zarządu Agatę Binkowską. Łączna wartość projektu wynosi 15 756 172,37 zł, a wartość dofinansowania 13 392 746,51 złotych” – mówi nam Michał Pękala, wójt gminy Radoszyce.

W miniony czwartek gmina podpisała umowę na realizację robót budowlanych z Konsorcjum składającym się z przedsiębiorstw: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz z Sandomierza, Robson Sp. z o.o. z Sandomierza i Buskopol S.A. z Buska-Zdroju. Umowę podpisał reprezentant konsorcjum i współwłaściciel Zakładu Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek. W zawarciu umowy na realizację tak ważnej inwestycji uczestniczyli również radni i sołtysi, a także kierownicy podległych jednostek.

Zdjęcia:

REKLAMA
REKLAMA