REKLAMA

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu przejdzie duży remont

Rozpoczęły się specjalistyczne roboty budowlane przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Koszt całej inwestycji to ponad 946 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewidziane jest na jesień tego roku.

REKLAMA

Celem remontu jest zabezpieczenie i dostosowanie zakładu do działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz turystycznej. Zakres prac jest bardzo rozległy i obejmuje: odtworzenie koryta południowego doprowadzającego wodę na duże koło wodne, wymianę i odtworzenie konstrukcji dużego koła wodnego, odtworzenie muru oporowego przy korycie południowym, odtworzenie koryta północnego przechodzącego przez halę gwoździarni, odtworzenie i wymiana konstrukcji nośnej małego koła wodnego, wymianę elementów konstrukcyjnych hali walcowni i hali gwoździarni, wymianę konstrukcji nośnej napędu walcarki duo nienawrotnej, stabilizację i zabezpieczenie fundamentów północnej ściany gwoździarni, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją nowych punktów oświetleniowych i gniazd.

REKLAMA

Oprócz robót budowlanych ruszą także specjalistyczne prace rewaloryzacyjne przy XIX-wiecznych zabytkowych urządzeniach produkcyjnych oraz zakup potrzebnego wyposażenia. Dzięki temu wiekowe maszyny będzie można ponownie uruchomić.

Remont o wartości ponad 750 tysięcy złotych realizowany jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzacje, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to: ponad 946 tysięcy złotych. Zakończenie prac zaplanowano na jesień 2019 roku.

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *