REKLAMA

Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro

Projekt „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro” jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich w okresie 01.12.2016 – 30.04.2018. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 301 506,95 PLN.

REKLAMA

„Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro” to projekt skierowany do 30 uczniów (dziewcząt i chłopców) kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista. W ramach projektu młodzież brała udział w stażach/praktykach zorganizowanych w Niemczech od 19.11.2017r. do 16.12.2017r. w miejscowości Schkeuditz i Lipsk przez partnera firmę Vitalis GmbH ze Schkeuditz w Mensa am Park, Mensa Academica, Mensa am Elsterbecken, Leipzig Gourmet GmbH, Kaufmännischer Bereich, Getränkevertrieb NOACK, REWE Daniel Reiche, Pension SchlafGut, Markgraf Hotel Leipzig.

REKLAMA

W czasie staży/ praktyk młodzież podniosła i zdobyła nowe kompetencje zawodowe, zdobyła wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, uczestniczyła w wymianie doświadczeń, mogła zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach szkolnych w praktyce oraz nawiązała międzynarodowe kontakty. Uczestnicy projektu nabyli oraz podnieśli swoje kompetencje osobiste, społeczne jak również językowe. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie miała możliwość poznania kultury niemieckiej i wartości europejskich, propagowania postawy tolerancji, szacunku wobec innych kultur. Dzięki wycieczkom do Berlina, Drezna, Lipska, Halle mogła poznać również zabytki Niemiec oraz zwyczaje panujące w okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

Przed wyjazdem uczniowie brali udział w zajęciach językowo-kulturalno-pedagogicznych oraz otrzymali odzież roboczą zakupioną przez szkołę, kieszonkowe, bezpłatny transport do Niemiec jak również pobyt, transport miejscowy, wycieczki, wyżywienie finansowane w ramach projektu.

Zwieńczeniem odbytych staży/ praktyk będzie otrzymanie przez uczestników projektu Certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o odbytych stażach/praktykach z miejsc pracy oraz Europass Mobilność potwierdzających zdobyte kwalifikacje uznawane w całej Europie, które zostaną uroczyście wręczone młodzieży w czasie spotkania podsumowującego mobilność.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Pani dyrektor Beata Fidor, koordynatorem i współtwórcą projektu jest Pani Iwona Krzaczyńska, nauczyciele biorący udział w realizacji projektu : Anna Sorn-Wodecka, Anida Prochowska, Anna Konieczna, Małgorzata Maciejczyk. Realizacja projektu przyniesie korzyści nie tylko uczniom ale i szkole, ponieważ stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej oraz da możliwość poprawy oferty edukacyjnej oraz uzyskania przez renomy nowoczesnej dynamicznej szkoły.

artykuł sponsorowany

REKLAMA

One thought on “Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro

  1. Wreszcie do łask wracają technika i taki wyjazd na pewno przyczyni się dla młodszych pokoleń jako motywacja przyjścia do technikum

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *