REKLAMA

Zgłoś swoich kandydatów w plebiscycie sportowym gminy Końskie

W związku z organizacją Koneckiej Gali Sportu 2018, podczas której honorowani są najlepsi zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi roku 2017 z terenu gminy Końskie, władze proszą o zgłaszanie kandydatów do nagród. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do 25 stycznia. 

REKLAMA

Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach:

REKLAMA

1) Najlepszy Sportowiec Roku (nagroda przyznawana w różnych dyscyplinach sportu),
2) Niepełnosprawny Sportowiec Roku,
3) Najlepsza Drużyna Roku,
4) Trener Roku,
5) Odkrycie Roku,
6) Nagroda Specjalna (nagroda przyznawana za całokształt osiągnięć sportowych),
7) Wydarzenie Sportowe Roku,
8) Praca społeczna na rzecz rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Końskie,
9) Przyjaciel Sportu (nagroda przyznawana sponsorom).

W uzasadnieniu zgłoszenia należy w szczególności podać informację dotyczącą najważniejszych wyników uzyskanych przez zawodników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2017 lub osiągnięć w działalności sportowej.

Kandydatów do nagród należy zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

REKLAMA
REKLAMA