REKLAMA

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ | Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Uwaga przyjmujący uchodźców z Ukrainy! До уваги батьків дітей з України! Poniżej zamieszczamy ważną informację odnośnie nauki dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Нижче подаємо важливу інформацію про навчання дітей з України в польських школах. Українська версія трохи нижча – прокрутіть сторінку вниз. 

REKLAMA

Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.
Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?
– Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
– Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
– Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
– Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.
Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?
– Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
– Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
– Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
– Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

REKLAMA

Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі?
– Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
– Зв’яжіться з вибраною вами польською школою іподайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор.
– Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Іншіпочатковіта середнішколи приймають дітей у міру наявностівільних місць.
– Якщо у вибраній школів даному класінемає місць, зв’яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете, іпопросіть вказати школу, яку ваша дитина зможе відвідувати.
На що має право ваша дитина в школів Польщі?
– Навчання дітей імолодіу віці7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
– Для учнів, якінедостатньо володіють польською мовою, школа організовує додатковібезкоштовніуроки польської мови. У школітакож можуть бути створеніт. зв підготовчівідділення.
– Іноземніучніможуть скористатись корекційними заняттями з навчальних предметів.
– Учніта їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами іпедагогічними терапевтами.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *