REKLAMA

100 lat działalności PCK na Konecczyźnie [wideo, zdjęcia]

Już od stu lat Polski Czerwony Krzyż aktywnie działa na terenie powiatu koneckiego. Z tej okazji pod koniec ubiegłego tygodnia w Bibliotece Publicznej w Końskich zorganizowano jubileuszową uroczystość. Podczas niej zaprezentowano także wystawę znaczków pocztowych dotyczących PCK. 

REKLAMA

Organizatorami jubileuszu byli: Zarząd Rejonowy PCK, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego w Kielcach, Muzeum Regionalne PTTK w Końskich wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich oraz Biblioteka Publiczna MiG w Końskich. Wszystkich gości we wstępie przywitał szef PTTK Wojciech Pasek. Następnie prezes PCK w Końskich Marek Werens przedstawił krótko historię swojego oddziału –„W roku 1918 w Krakowie działał Samarytanin Polski oraz Krajowe Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W Warszawie od 1914 Polski Komitet Pomocy Sanitarnej. Istniało kilka różnych instytucji o pokrewnych zadaniach. W Polsce toczyły się walki. Hasło do zjednoczenia wszystkich humanitarnych organizacji polskich w jedno narodowe Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża dał Samarytanin Polski. Zwołał w Warszawie 18 stycznia 1919 roku pod honorowym przewodnictwem Heleny Paderewskiej zebranie przedstawicieli wszystkich organizacji w obecności rządu polskiego, w salach ratusza. Wtedy powołano jedną, ogólnopolską organizację Czerwonego Krzyża. Powstał on w kwietniu 1919 roku, w kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 1 września 1927 roku otrzymał status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej i nazwę Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Rejonowy PCK w Końskich wchodzi w skład struktur organizacyjnych PCK i podlega organizacyjnie pod Zarząd Okręgowy w Kielcach. Jest to organizacja pozarządowa, działająca na zasadzie dobrowolności, skupia ludzi, którzy chcą działać społecznie na rzecz krzewienia i utrwalania zasad humanitaryzmu, ochrony życia i zdrowia ludzkiego” – tłumaczył prezes PCK w Końskich Marek Werens.

REKLAMA

Podczas uroczystości można było oglądać zbiory filatelistyczne Polskiego Związku Filatelistycznego dotyczące Czerwonego Krzyża. Przygotował je Włodzimierz Seliga – szef regionalnego związku filatelistycznego. Wręczono też odznaki PZF oraz odznaczenia PCK. Te drugie otrzymały między innymi: Gmina Końskie, Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Listę wszystkich nagrodzonych znajdziecie poniżej. W 100-leciu PCK na terenie Końskich uczestniczyli przedstawiciele władzy gminnej i powiatowej – między innymi burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.

ODZNAKI HONOROWE Polskiego Związku Filatelistycznego
Uchwałą Zarządu Okręgu PZF w Kielcach za aktywną działalność filatelistyczną wyróżnieni zostają:
Srebrną Młodzieżową Odznakę PZF
1. Małgorzata Peliwo
Brązową Młodzieżową Odznaką PZF
1. Weronika Błaszczyk
2. Barbara Dobrowolska
3. Alicja Górska
4. Mateusz Solarz
5. Mateusz Zieliński

ODZNACZENIA PCK
Zarząd Główny PCK za wieloletnią działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał Medale 100-lecia PCK
1. Starostwo Powiatowe w Końskich
2. Gmina Końskie
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
4. Marek Werens
5. Jarosław Chmielnicki
6. Urszula Kulbicka
7. Beata Jakubowska
8. Zbigniew Kusztal
9. Beata Nowak
10. Krzysztof Milczarek
11. Grzegorz Korzeniowski
12. Kazimierz Głowacki

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *