REKLAMA

14 ton żywności trafiło do potrzebujących z gminy Końskie

Wczoraj Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich przy pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej przetransportował niemal 14 ton produktów żywnościowych dla mieszkańców miasta i gminy Końskie z Kieleckiego Banku Żywności.

REKLAMA

Dostarczenie żywności do potrzebujących odbyło się w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

REKLAMA

Łącznie przetransportowano i zmagazynowano prawie 14 ton żywności dla tysiąca osób. Żywność dostarczają strażacy z poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych (Bedlno, Bedlenko, Dziebałtów, Kazanów, Kornica, Końskie, Pomorzany, Modliszewice, Proćwiń, Nieświń, Wąsosz) oraz sołtysi miejscowości Rogów i Sielpia.

Przypominamy, iż z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby w szczególności: starsze, niepełnosprawne, samotne oraz osoby bezdomne, również te pozostające w kwarantannie, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 1.402,00 zł dot. osoby samotnie gospodarującej lub 1.056,00 zł dot. osoby w rodzinie).

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *