REKLAMA

45 tysięcy złotych dla Rudy Malenieckiej na komputery do zdalnej edukacji

Podobnie jak inne jednostki samorządowe również gmina Ruda Maleniecka pozyskała środki na zakup komputerów, które mają służyć do zdalnej edukacji. W tym przypadku to kwota 45 tysięcy złotych. 

REKLAMA

Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej

W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zajęć w domu. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który będzie umożliwiał uczniom i nauczycielom na uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone są w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Ruda Maleniecka złożyła wniosek o powierzenie grantu w dniu 03.04.2020 r., zaś w dniu 16.04.2020 r. znalazła się na liście Grantobiorców wybranych do przyznania dofinansowania. Z kolei dnia 23 kwietnia 2020 r. podpisana została Umowa o powierzenie grantu. Przyznana kwota dotacji wynosi: do 45 000,00 zł.

REKLAMA

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *