REKLAMA

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RADOSZYCE!

REKLAMA

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RADOSZYCE!

Ruszają szkolenia w ramach projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z komputera e – usług”. Zapraszamy do zapisów!

REKLAMA

Mamy przyjemność poinformować, iż Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce Michał Pękala podpisał z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej umowę
o dofinansowanie ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącego projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usług”.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania
z Internetu w tym e-usług wśród osób, które ukończyły 25 rok życia z terenu Gminy Radoszyce.
Efektem realizowanego zadania będzie przeszkolenie łącznie 100 osób i podniesienie ich kompetencji cyfrowych w siedmiu obszarach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes
w sieci”, „Internet dla seniora (Działam w mediach społecznościowych)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (Blog)”.

Dofinansowanie obejmuje również zakup 10 nowoczesnych komputerów (wyposażonych
w ekran dotykowy, z możliwością odłączenia klawiatury i praca w trybie tabletu). Powyższe rozwiązanie spowoduje również podniesienie jakości nauczania, umożliwi zapoznanie uczestników nową technologią oraz przyniesie korzyści w postaci poszerzenia wiedzy w zakresie systemów
i sprzętu komputerowego, oraz pozwoli na nabycie nowych umiejętności związanych z obsługą nowoczesnych komputerów, Internetu.

Wartość całkowita projektu to 56 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100%. Już dziś zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Zapisy pod numerem telefonu: 41 373 50 83, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28,26-230 Radoszyce.

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *