REKLAMA

Boisko w Sielpi na sprzedaż. Ogłoszenie o przetargu

LIKWIDATOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. KOŃSKICH
SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W Końskich
ul. Stoińskiego 3, 26-200 KOŃSKIE
Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 68/82, o pow. 0,0673 ha, zabudowanej boiskiem sportowym wielofunkcyjnym, położonej w miejscowości turystycznej Sielpia Wielka przy ulicy Stanisława Staszica nr 2, obręb 0037 Sielpia Wielka, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K /00043911/8.

REKLAMA

Nieruchomość znajduje się tuż za kompleksem „Kuźnica”, foto: Google Earth

Przetarg
Działka gruntu oznaczona nr ewid. 68/82 w kształcie zbliżonym do prostokąta, układ zachód-wschód. Działka ogrodzona – ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej, zamontowanej na słupkach metalowych osadzonych na cokole betonowym wraz z bramą i 2 furtkami tej samej konstrukcji. Działka obecnie jest użytkowana jako boisko sportowe – wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej (tablice do koszykówki i słupki do siatkówki ), wokół boiska utwardzenie terenu z kostki betonowej teren oświetlają 4 lampy ledowe, zamontowane na słupach metalowych. W sąsiedztwie działki znajdują się nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami o funkcji turystycznej i usługowo – turystycznej (m.in. kompleks turystyczno – usługowy ,, Kuźnica’’ oraz działki zabudowane domkami letniskowymi).

W dziale I księgi wieczystej nr KW Nr KI1K/00043911/8 ujawnione jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej kw: nieodpłatna służebność przechodu przez działkę oznaczoną nr 68/80 pasem szerokości 2 m ciągnącym się od południowej granicy tej działki długością 31 m, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej nr 68/82.

REKLAMA

Dojazd do nieruchomości bardzo dobry około 10 km od siedziby Gminy Końskie drogami
o nawierzchni asfaltowej – ulicami: Partyzantów, Południową, Polną, Kielecką a następnie drogą wojewódzką nr 728 – stanowiącą główną trasę w kierunku Końskie – Kielce
do miejscowości Sielpia Wielka, przystanek PKS, BUS – oddalony o 200 m. Teren uzbrojony jest w energię elektryczną
.

Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie, zatwierdzonego uchwałą XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 29 .06.2017 r. działka nr 68/82 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:,, UT’’- tj. na terenie zabudowy usług turystyki.

Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2021 godz. 10.00
w siedzibie biura Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji,

ul. Kapitana Stoińskiego 3, 26-200 Końskie.

Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 brutto złotych

wadium wynosi 25.000.00 zł i należy je wnieść najpóźniej do dnia 23.02.2021r na konto OSIR : 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001. Liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

– wpłata wadium w terminie do 23.02.2021r w wysokości : 25.000,00 zł. na konto : 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001. Wadium ma być wniesione walucie polskiej (PLN)

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie biura Likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji M. Końskich Sp. z o.o. w likwidacji,
ul. Kapitana Stoińskiego 3, 26-200 Końskie w godzinach od 7.30- 15.00
lub pod nr telefonu 600498786.

Zdjęcia:

ogłoszenie płatne

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *