REKLAMA

Burmistrz Obratański z absolutorium! [wideo, zdjęcia]

W poprzednich dwóch kadencjach rzadkością było uzyskiwanie przez burmistrza Krzysztofa Obratańskiego absolutorium. Tym razem jego współpraca z Radą Miejską układa się znakomicie. 

REKLAMA

Absolutorium to swego rodzaju wyraz akceptacji dla tego w jaki sposób burmistrz/wójt/prezydent wykonuje zadania zaplanowane w budżecie na dany rok. Rada Miejska z Końskich w czwartek w pełni poparła działania burmistrza Obratańskiego. –„Gospodarzem w sensie wykonawczym jest burmistrz, ale to radni Rady Miejskiej uchwalają budżet, to oni poprzez swoje interpelacje, zapytania i wnioski w znaczny sposób kształtują politykę wydatkową. Naszą rzeczą jako pracowników samorządowych, w tym moją jako szefa tej jednostki jest znalezienie złotego środka między potrzebami, a możliwościami, bo nigdy nie ma tak, że potrzeby będą możliwe do zaspokojenia z bieżących możliwości. Zawsze będzie zjawisko krótkiej kołdry i na coś zabraknie. To co wydaje mi się istotne i zauważyli to również radni to jest to, że zrównoważony rozwój nie jest pustym zwrotem w warunkach naszej gminy. Staramy się aby beneficjentami wspólnego gospodarowania byli wszyscy mieszkańcy w takim stopniu w jakim to jest możliwe. Ja jestem zobowiązany Radzie Miejskiej za udzielenie mi absolutorium, ale prywatnie powiem tak: w moich poprzednich kadencjach to była rzadkość, że dostawałem absolutorium, ale zawsze miałem satysfakcje z dobrze wykonanej pracy i dalej mam tę satysfakcję.” – powiedział nam tuż po głosowaniu nad absolutorium burmistrz Obratański.

Nim jednak do głosowania w ogóle doszło, to przewodniczący komisji rewizyjnej przy Radzie Miasta – Krzysztof Grzegorczyk odczytał opinię o budżecie za 2016 rok swojej komisji. –„Komisja Rewizyjna na posiedzeniu odbytym w dniu 19 maja 2017 roku po zapoznaniu się z wynikami kontroli, sprawozdaniami, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią RIO i wyjaśnieniami burmistrza oceniła gospodarkę finansową miasta i gminy Końskie i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy Końskie za 2016 rok.” – odczytywał radny Grzegorczyk.

REKLAMA

Następnie całą radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zapoznał przewodniczący Zbigniew Kowalczyk. –„Po zbadaniu w dniu 1 czerwca 2017 roku wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Końskie za 2016 rok postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.”  – odczytał przewodniczący Kowalczyk.

Budżet opiniowany przez komisję oraz Regionalną Izbę Obrachunkową to około 123 milionów złotych dochodów oraz 123 milionów wydatków. –„W warunkach budżetu, który obciążony jest koniecznością obsługi poważnego zadłużenia możliwość uzyskiwania nadwyżek jest iluzoryczna, bo trzeba by zrezygnować ze spłaty tego zadłużenia lub zrezygnować z inwestycji. W związku z tym budżet ubiegłoroczny również obarczony jest wynikiem ujemnym, ale on w sumie oznacza kolejne lekkie zmniejszenie poziomu zadłużenia. Na koniec ubiegłego roku mieliśmy 58 milionów złotych. Z kwoty sięgającej 60 milionów w ciągu dwóch lat wyszliśmy nieco jednocześnie zwiększając wydatki inwestycyjne przy utrzymaniu w ryzach wydatki bieżące.”  – tłumaczył nam burmistrz Obratański.

Na przykład wydatki majątkowe w 2013 roku wynosiły blisko 12 milionów złotych, w omawianym na sesji 2016 roku prawie 15 milionów, a w 2017 roku ma to być około 20 milionów. To pokazuje, że gmina realnie inwestuje i rozumie, że bez tego typu działań nie ma rozwoju. Rozumieją to także radni, którzy jak pokazało głosowanie w pełni popierają tę politykę finansową gminy. –„Ta jednomyślność wynika ze współpracy, która jest między radą, a burmistrzem. Problemy i zadania, które były ujęte w budżecie miasta i gminy zostały zrealizowane, dlatego nie ma powodu by głosować przeciwko. Wiemy, że nie wszystkie zadania i oczekiwania zostały zrealizowane, ale mamy jeszcze półtora roku i będziemy dążyli do tego, by je realizować.” – zapewniał nas chwilę po głosowaniu Zbigniew Kowalczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich.

Podczas czwartkowej sesji radni pochylili się także nad szeregiem innych problemów: między innymi aktualizacją studium zagospodarowania przestrzennego gminy, czy nazewnictwem ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną. O tym jednak poinformujemy w osobnych materiałach wideo.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *