REKLAMA

Były Zarząd Powiatu nie odpuszcza. Za kilka dni rozprawa!

Wiadomo, że 18 września rozpocznie się rozpatrywanie przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenia na Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie, która dotyczy rozwiązania Rady Powiatu Koneckiego. Pojawiają się też nowe fakty, które prowadzą nas do… powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim. Tam w niemal identycznej sytuacji nie zdecydowano się na rozwiązanie Rady Powiatu, a co za tym idzie także Zarządu Powiatu. 

REKLAMA

Na zdjęciu od lewej: były wicestarosta Bogdan Soboń, były starosta konecki Andrzej Lenart i były członek Zarządu Powiatu Damian Rozmus.

Naczelny Sąd Administracyjny już 18 września rozpozna zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie powiatu koneckiego. Przypomnijmy, że WSA w Kielcach w całości umorzył postępowanie, które dotyczyło skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego. Z kolei wojewoda Agata Wojtyszek wcześniej podjęła decyzję o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu Koneckiego w związku niedokonaniem wyboru zarządu powiatu zgodnie ze statutem (w ustawowym czasie dokonano wyboru 3 członków, podczas gdy statut wskazywał na 4).

Nie wiadomo czy NSA od razu podejmie jakiekolwiek decyzje w sprawie powiatu koneckiego. Pojawiają się za to dosyć znaczące dla sprawy fakty dotyczące powiatu zawierciańskiego w woj. śląskim. Po jesiennych wyborach samorządowych tamtejsza Rada Powiatu dokonała wyboru 4 członków Zarządu Powiatu Koneckiego. Tymczasem statut tego powiatu wskazywał na 5 osobowy skład zarządu. Dopiero po ustawowym czasie dobrano tam piątego członka Zarządu.

REKLAMA

Sprawę zgłoszono do wojewody śląskiego. Ten zaś… nie rozwiązał Rady Powiatu Zawierciańskiego!

Mamy więc w jednym kraju dwie zupełnie odmienne decyzje w niemal identycznych sprawach przedstawicieli rządu będących organem nadzorczym nad powiatami. Zdaniem specjalistów od prawa administracyjnego oraz konstytucjonalistów sytuacja taka jest niedopuszczalna i może mieć ona znaczenie przy decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie powiatu koneckiego lub… w ewentualne sprawie powiatu zawierciańskiego.

Możliwy jest także trzeci scenariusz. Jeden z chcących pozostać anonimowym urzędników państwowych zasugerował jakoby Naczelny Sąd Administracyjny mógł przyznać rację żalącym się na WSA w Kielcach, ale jednocześnie nie dokonać żadnych działań w kierunku wprowadzenia poprzedniego porządku. Sędziowie mogą wskazać bowiem na nieodwracalne zmiany prawne, które niewątpliwie w powiecie koneckim miały miejsce choćby przez zorganizowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów.

Do sprawy będziemy wracać. 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *