REKLAMA

Dobry rok dla dróg w gminie Gowarczów. Zobaczcie wyremontowane jezdnie [wideo, zdjęcia]

Zbliża się koniec 2020 roku. Tym razem podsumowujemy dla Państwa inwestycje drogowe, które w tym roku zrealizowano w gminie Gowarczów.

REKLAMA

-„Ten rok 2020 uważam dla gminy Gowarczów za udany. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to było ich zrobionych bardzo dużo” – podsumowuje wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Na sześć inwestycji drogowych o łącznej wartości około 1 miliona 360 tysięcy złotych gmina pozyskała 60% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych –„Wykonaliśmy drogę w Kamiennej Woli, dwa odcinki w Bernowie, w Kupimierzu i były wykonane dwa odcinki na Miłakowie” – dodaje wójt Gowarczowa.

REKLAMA

Dwa odcinki jezdni w sołectwie Bernów liczą niemal kilometr długości i kosztowały około 400 tysięcy złotych. Także około 400 tysięcy zł wyniosła modernizacja dwóch fragmentów nawierzchni w Miłakowie. Ich łączna długość to 700 metrów. W Kupimierzu oraz w Kamiennej Woli wyremontowano po kilometrze traktu, a koszty łącznie wyniosły około 560 tysięcy.

Niewątpliwie jedną z ważniejszych dla mieszkańców gminy Gowarczów inwestycji był remont drogi wojewódzkiej 728 w miejscowości Gowarczów. Poprawione zostało ponad 1,5 kilometra nawierzchni, powstał także ciąg pieszo-rowerowy oraz ponad 2 kilometry i 300 metrów chodników. Całość inwestycji wyniosła 4 miliony 200 tysięcy złotych, a pieniądze pochodziły z budżetu województwa świętokrzyskiego. Gmina Gowarczów partycypowała w kosztach, by przy okazji remontu DW 728 poprawić także jakość obiegającej Urząd Gminy ulicy Koneckiej.

Włodarze Gowarczowa remontowali także nawierzchnie bez środków zewnętrznych. Pierwszy z takich odcinków wykonano w miejscowości Komaszyce na odcinku 300 metrów, drugi zaś to dokończenie ulicy Partyzantów w Gowarczowie z łączącą się drogą prowadzącą do Miłakowa na odcinku 115 metrów. Ich łączny koszt wyniósł 150 tysięcy złotych.

Przy wykorzystaniu części środków z funduszu sołeckiego także mieszkańcy sołectwa Brzeźnica mogą cieszyć się zmodernizowaną nawierzchnią. Poprawiono jakość jezdni na odcinku długości 500 metrów. Inwestycja kosztowała blisko 180 tysięcy złotych.

Gmina Gowarczów otrzymała także największe dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z powiatu koneckiego – były to aż 44 tysiące złotych. Warto w tym miejscu podkreślić, że na cały powiat przypadło nieco ponad 100 tysięcy zł. Przy wsparciu tych środków utwardzono techniką bitumiczną jezdnię dojazdową w Gowarczowie.

Trwa także remont 400 metrów chodnika przy ulicy Zamkowej w Gowarczowie, który gmina za łączną kwotę około 100 tysięcy złotych realizuje wspólnie z powiatem koneckim.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *