REKLAMA

Dodatkowe środki finansowe dla koneckich DPS-ów

Projekt „Bezpieczna Przyszłość” to dodatkowe pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej działających w Końskich oraz w Rudzie Pilczyckiej. Trafi do nich w sumie ponad 305 tysięcy złotych. 

REKLAMA

W dniu 31 marca 2021 r., pomiędzy województwem świętokrzyskim a powiatem koneckim została podpisana kolejna umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. To już kolejne wsparcie dla powiatu koneckiego w tym zakresie. Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki.

REKLAMA

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla powiatu koneckiego wynosi 305 522,42 zł w tym: dla domu pomocy społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, w kwocie: 141 056,65 zł i dla Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich, w kwocie: 164 465,77 zł.

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Celem udzielenia grantu jest wsparcie domów pomocy społecznej, w tym mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego.

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

Koszty dodatków do wynagrodzeń za okres jednego miesiąca dla 152 pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami DPS. Zakup środków ochrony indywidualnej dla 253 podopiecznych i 152 pracowników DPS (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry, itp.) oraz sprzętu i wyposażenia m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (np. ozonatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej w okresie do 31 maja 2021 roku.

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *