REKLAMA

Dotacje na sport w gminie Radoszyce

Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Gmina ma do rozdysponowania na ten cel 287 tysięcy złotych. 

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.

Wyżej wspomniana kwota zostanie podzielona na:

  • Upowszechnianie i rozwijanie na terenie gminy Radoszyce sportów walki – 6 000,00 zł.
  • Prowadzenie sekcji piłki nożnej: drużyny seniorów, wymaganych na danym poziomie rozgrywek drużyn młodszych oraz organizowanie zawodów sportowych (mecze piłki nożnej) – 260 000,00 zł.
  • Zorganizowanie cyklu ośmiu turniejów piłki nożnej i czterech turniejów piłki siatkowej dla młodzieży do 18 roku życia (maksymalnie 25 % dofinansowania może być przeznaczone na koszty osobowe – koordynator, sędzia- pozostałe 75 % należy przeznaczyć na koszty organizacyjne, dyplomy, nagrody dla uczestników, poczęstunek itp.) – 12 000,00 zł.
  • Upowszechnianie i rozwijanie na terenie gminy Radoszyce sportów biegowych (dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z organizacją zawodów i innych aktywności sportowych (zakup nagród, pucharów, medali, poczęstunku, kosztów organizacyjnych) – 9 000,00 zł.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, w terminie do 25 lutego 2021 r. do godz. 14:00.

REKLAMA

Zasady przyznawania dotacji oraz wzór oferty dostępne są TUTAJ.

REKLAMA

Comments are closed.