REKLAMA

Duże dofinansowania dla szkół z gminy Końskie i Stąporków [zdjęcia]

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisała umowy na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania „Rozwój edukacji i kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowania trafią do I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich oraz Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim.

REKLAMA


Beneficjentem pierwszego projektu jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Wartość projektu to 153 575 zł, a dofinansowanie wynosi 135 875 zł. Celem programu „Cyberprzestrzeń” jest poprawa jakości i efektów nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym w Końskich oraz doposażenie szkoły w sprzęt cyfrowy. W ramach projektu wsparcie otrzyma 70 uczniów oraz 36  nauczycieli. Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawy pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne. Szkolenia zakończą się formalnym wynikiem oceny i certyfikatem.

Drugi projekt „TIK na TAK” będzie realizowany przez gminę Stąporków i Publiczną Szkołę Podstawową im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim. Dofinansowanie dla szkoły wyniesie 264 176,92 zł. Program ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych 145 uczniów oraz 15 nauczycieli poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. W zajęciach będą mogły brać udział także osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

REKLAMA

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *