REKLAMA

Duże oszczędności w powiecie i środki na remonty szkół. Skrót Sesji Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Końskich w czwartek odbyła się Sesja Rady Powiatu Koneckiego w trybie nadzwyczajnym. Podczas jej trwania radni przeznaczyli środki na remonty dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich oraz wyrazili zgodę na realizację projektu Erasmus w ZSP nr 2. Ponadto wprowadzono wiele zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wynikają z oszczędności w związku z korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na przebudowę dróg dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

REKLAMA

Cały zapis transmisji sesji znajdziecie powyżej.

Radni wyrazili zgodę dla ZSP nr 2 w Końskich na realizację projektu Erasmus, dzięki którym 10 uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 10 uczniów na kierunku fryzjerskim trafi na staże zagraniczne do Włoch, najprawdopodobniej w maju przyszłego roku. Szkoła na przedsięwzięcie pozyskała ze źródeł zewnętrznych i przeznaczyła 36 tysięcy euro.

REKLAMA

Duże zmiany zostały wprowadzone w budżecie powiatu na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Spowodowane one były korzystnymi rozstrzygnięciami przetargów przebudowy dróg powiatowych.

„W wyniku rozstrzygnięć przetargów w związku z podpisaniem w ostatnich dniach aneksów na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a co za tym idzie aneksów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, czyli gminami partycypującymi w tych kosztach wystąpiły oszczędności w łącznej kwocie 5 milionów złotych, na co składają się nie tylko środki powiatu, ale w szczególności środki z Funduszu Dróg Samorządowych” – informowała Edyta Drążkiewicz, skarbnik powiatu koneckiego.

Kwoty realizacji przebudowy dróg powiatowych po przetargu wyniosły:

– Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko – ponad 883 tysiące złotych,
– Wyszyna Rudzka – Maleniec – około 763 tysiące złotych,
– Stąporków – Radoszyce – Włoszczowa oraz Radoszyce – Jacentów – niemal 939 tysięcy złotych,
– Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska – około miliona 266 tysięcy złotych,
– Grzymałków – Gliniany Las – Smyków – około milion 41 tysięcy złotych.

Fot. Starostwo Powiatowe w Końskich.

Wystąpiły również oszczędności w związku z zamówieniami dokumentacji projektowych w wysokości 614 tysięcy złotych. Nad obecnie trwającymi realizacjami dokumentacji wywiązały się zapytania odnośnie terminów ich wykonania.

„Interesuje mnie do kiedy panowie daliście termin na opracowanie dokumentacji projektowej na drogi Jakimowice, Podlesie i na chodnik w Mninie w gminie Słupia Konecka” – zwrócił się radny Marian Król.

„Jeżeli chodzi o dokumentację projektową w miejscowości Radoszyce poprzez Grodzisko – Jakimowice – termin to czerwiec 2021. Podlesie – ten sam termin. Niemniej jednak chcemy od strony Radoszyc projektować, a w tym samym czasie już chcemy złożyć w tym roku do Funduszu Dróg Samorządowych przebudowę drogi od miejscowości Budzisław do miejscowości Słupia Konecka do skrzyżowania, już na następny rok – odpowiadał członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa.

W najbliższym tygodniu musi się odbyć sesja odnośnie Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy przygotowane wnioski, to jest ponad 20 milionów, czyli około 20 kilometrów dróg. Interesuje nas droga od Rytlowa w stronę Zaostrowa. W przyszłym spotkaniu spotkamy się i wszystko przedstawimy. Poza tym, że chcemy do Funduszu złożyć wnioski będę rozmawiał z włodarzami, żebyśmy robili 50/50, bo też jest kilka takich dróg – dodaje Grzegorz Piec, starosta konecki.

Radni powiatu zadecydowali także o przekazaniu 50 tysięcy złotych na docieplenie budynku oraz remont chodnika przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy, a Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 otrzymał ponad 120 tysięcy złotych dotacji na modernizację podłogi sali gimnastycznej.

Deficyt budżetu po zmianach zmniejszył się o ponad 850 tysięcy złotych i obecnie wynosi nieco ponad 4 miliony 900 tysięcy złotych.

Poruszono też temat remontu przeciekających dachów w ZSP nr 2 w Końskich. Zarząd powiatu zapewnia, że środki zostaną wygospodarowane dla placówki. Starosta Grzegorz Piec dodał także, że trwają rozmowy w sprawie termomodernizacji „Ekonomika”.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *