REKLAMA

Duże zmiany w budżecie powiatu. 2,5 miliona dofinansowania na przyłbice [wideo, zdjęcia]

Dziś odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Koneckiego, podczas której uchwalono duże zmiany w budżecie. Powiat otrzymał 2,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na przyłbice i środki dezynfekujące dla szpitala i innych prowadzonych przez powiat jednostek. Przedstawiono sprawozdania dotyczące wysokości średnich pensji nauczycieli, działalności Zarządu Powiatu oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Radni dyskutowali także nad utrzymaniem dróg powiatowych  w sezonie zimowym 2019/2020. 

REKLAMA

Na początek zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 2019 roku. Więcej o tym TUTAJ.

Absorbującym tematem było utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020. Radna Beata Zbróg proponowała podjęcie współpracy powiatu z gminami, ponieważ pługopiaskarki wykonują tzw. puste przebiegi. Powiat nie odśnieża gminnych dróg, a gminy nie odśnieżają dróg powiatowych. Wicestarosta Wiesław Skowron tłumaczył, że gminy nie chcą współpracować z powiatem w tej kwestii –„Nie da się, zdawałoby się, prostych spraw przeskoczyć. Nie wszystkie gminy chcą z nami współpracować. W tej kadencji nie widzę możliwości porozumienia z gminami w temacie zimowego utrzymania dróg. Uważam, że zarząd nie będzie miał możliwości podjęcia takich działań” – Wiesław Skowron.

REKLAMA

Na ważne, trudne do spełnienia kwestie, takie jak rozliczanie wykonanej pracy oraz rozdysponowanie sprzętu zwrócił uwagę dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich Stanisław Mościński –„Połączenie z gminami wiąże się z kwestią rozliczenia. Jak rozliczyć ewentualne wykonanie zadania odśnieżenia, utrzymania śliskości? My jako Zarząd Dróg Powiatowych nie posiadamy logistycznie tyle sprzętu, żeby można było obsłużyć drogi powiatowe i gminne w pełnym zakresie. Powinno to być 25 pługopiaskarek, na obecną chwilę mamy 6. W chwili obecnej jest to nierealne do zrobienia. Druga sprawa to skutki prawne – jakby nie sporządzić porozumienia, odpowiedzialność i tak spada na zarządcę” – Stanisław Mościński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich.

Podczas sesji uchwalono wiele zmian w budżecie na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 –„Pierwsza sprawa – wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 2,5 miliona złotych dla szpitala oraz naszych jednostek, podległym Starostwu Powiatowemu, jak również jednostek gminnych takich jak GOPS, OSP. Za otrzymane pieniądze kupimy przyłbice, maski i środki dezynfekujące i będziemy rozprzestrzeniać je na teren całego powiatu. Druga ważna sprawa to wsparcie dla szpitala na przygotowanie sterylizatorni, którą dyrektor już od paru lat chciał. Dziś zabezpieczyliśmy ten wkład w wysokości blisko 700 tysięcy złotych. Chciałbym też podziękować pani burmistrz Dorocie Łukomskiej za wsparcie dla szpitala, bo jako powiat nie będziemy prosić o wsparcie, ale to jest szpital powiatowy, obsługuje wszystkich mieszkańców i dziękuję pani burmistrz za te 100 tysięcy złotych” – mówił nam starosta konecki Grzegorz Piec.

Dochody według Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 po zmianach to około 107 milionów złotych, a wydatki – ponad 113 milionów. W budżecie na 2020 rok planuje się zmniejszyć dochody budżetu o kwotę ponad 3,5 miliona złotych. Wydatki zostały zmniejszone o około 90 tysięcy złotych. Deficyt budżetu po zmianach to ponad 6 milionów złotych. Zmiany zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak i budżecie na 2020 rok zostały przyjęte jednogłośnie.

Przegłosowano również zmianę w Statucie Powiatu Koneckiego, wyodrębnienie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz uchwalono roczny program współpracy powiatu koneckiego z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiono także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat. W tym temacie już wkrótce przygotujemy dla Państwa osobny artykuł.

Pełny porządek obrad znajdziecie TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *