REKLAMA

Dyskusja nad drogami podczas Sesji Rady Powiatu [wideo]

We wtorek odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Koneckiego. Radni w dużej mierze dyskutowali nad drogami zgłoszonymi do otrzymania dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych. Głównym polem dyskusji była kwestia dróg powiatowych na terenie gminy Końskie. 

REKLAMA

Debatując nad zmianą uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, która przewidywała uwzględnienie inwestycji drogowych zgłoszonych do Funduszu Dróg Samorządowych rozwinęła się dyskusja wśród powiatowych radnych.

„Mając możliwość skorzystania z dofinansowania nie wprowadzamy aż tak wielu zadań, których byśmy pragnęli. Te zadania często nie dotyczą rond, ścieżek rowerowych, bądź jest ich po prostu za mało. Ja się bardzo cieszę, że tych zadań drogowych jest aż 15 i we wszystkich gminach jestem za, ale jestem radną z gminy Końskie i uważam, że w naszej gminie tych zadań jest po prostu za mało. Chciałabym zapytać – panie starosto, czemu tę drogę Końskie – Wąsosz realizujemy tylko do Czarnej, a nie do Czarnieckiej Góry?” – pytała radna Zbróg.

REKLAMA

„Czy kolejne odcinki dróg w gminie Końskie są rozważane, by aplikować o dodatkowe środki? Jest ich mało w tym momencie” – pytała Dorota Duda.

„Czy jest możliwość realizowania tych inwestycji z innych środków, np. 50/50?” – pytał Zbigniew Kowalczyk.

-„Jeżeli ja teraz słyszę, że 40 kilometrów dróg to jest mało, to zwróćcie uwagę, jak to było robione wcześniej, według mnie jest dużo. Na tę chwilę tak nas stać […] Jeżeli wykorzystamy dobrze to, co możemy zrobić, czyli złożymy do Funduszu Dróg Samorządowych tak, jak jest, ale rozmawiałem z burmistrzami i wójtami, że jeżeli jakieś drogi nie wejdą to wchodzimy pół na pół. Nawet jeśli nie dostaniemy dofinansowania, drogi w powiecie muszą być robione” – odpowiadał starosta Grzegorz Piec.

„Jeśli chodzi o rozmowy z panem burmistrzem, to ja sobie pozwolę przytoczyć pismo, które wpłynęło do pana starosty. W tym piśmie burmistrz Obratański zwraca się do pana starosty Grzegorza Pieca: 
W nawiązaniu do rozmowy z dn. 31.07.20 r. w sprawie dróg powiatowych Gmina Końskie podtrzymuje złożoną w grudniu 2019 r. deklarację udzielenia Powiatowi Koneckiemu pomocy w realizacji wszystkich wymienionych w załącznikach przedsięwzięć. Nadal uważam, że najwłąściwszą formą ustalenia zasad tej pomocy byłoby porozumienie kadencyjne, ułatwiające Powiatowi rzeczowe i finansowe planowanie inwestycji drogowych. W kwestii zadań tegorocznych: podtrzymuję deklarację wysokości kwot, które Gmina Końskie może przeznaczyć na wsparcie Powiatu, czyli 1 mln zł do końca tego roku (tzn. 4 mln zł do końca kadencji). Zapisanie stosownych dyspozycji w dokumentach finansowych Gminy będzie możliwe po przekazaniu przez Zarząd Powiatu informacji o wysokości oczekiwanej pomocy.
Czytając takie pismo mam nadzieję, że z każdego takiego miliona moglibyśmy skorzystać i tylko dlatego upominam się o tę ścieżkę rowerową, która wzdłuż drogi do Wąsoszy jest bardzo potrzebna i proszę o przeprojektowanie tak, aby ścieżka rowerowa była tam uwzględniona” – mówiła Beata Zbróg.

„W chwili obecnej zaprojektowanie ścieżki rowerowej nie jest możliwe, z racji że to zadanie na dł. 3 kilometrów 600 metrów jest zakwalifikowane jako przebudowa, natomiast projektując ścieżkę rowerową musiałaby to być rozbudowa drogi, do czego doszedłby wykup terenu” – odpowiedział dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Mościński.

„Wiemy, w jakim stanie jest w tej chwili ta droga powiatowa. Położenie nowego chodnika bez ścieżki rowerowej to będzie zrobienie drogi śmierci. Ponieważ nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mogą być problemy natury finansowej, to zwróciłam się z pytaniem do burmistrza Obratańskiego dotyczącego ciągu drogi rowerowej w ciągu Końskie – Wąsosz na terenie gminy Końskie. Oto odpowiedź, jaką dostałam:
W odpowiedzi na pytanie dotyczące gotowości Gminy Końskie do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu w realizacji inwestycji drogowych informuję, że potwierdziłem Zarządowi deklaracje pełnej współpracy w tym zakresie. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na wnioskowane standardy, tj. aranżowanie wszędzie tam, gdzie to możliwe, towarzyszącej jezdni ścieżki rowerowej. Dotyczy to m.in. drogi Końskie – Wąsosz. Gdyby przeszkodą okazały się względy finansowe, w imieniu Gminy Końskie zgłaszam gotowość udzielenia w tej części zadania pomocy w wysokości 100% kosztów przewidzianych dla Powiatu.
Pozostaję z szacunkiem
Krzysztof Obratański.
Czy przy takim stanowisku włodarza gminy jest możliwość zmiany nazwy tego zadania?” – mówiła radna Zbróg. 

„Ile czasu zejdzie na wykup tego? Tu nie chodzi o pieniądze – to jest czas. Żeby się nie okazało, że nie wyrobimy się z dokumentacją przez całą kadencję” – wtrącił starosta Grzegorz Piec.

„Na pewno na termin złożenia wniosków, który mamy do 12. i biorąc pod uwagę termin realizacji w 2021 roku – nie jest to możliwe do realizacji” – odpowiedział dyrektor Mościński.

Radny Marian Król poruszył także temat drogi powiatowej w gminie Słupia Konecka na odcinku Wólka – Budzisław.

„Dla mnie droga od Budzisławia w kierunku naszego powiatu jest bardzo ważna, bo nawet wstyd, że taką drogą wjeżdża się do powiatu koneckiego. Ja bym zrobił wszystko, żeby do powiatu koneckiego wjechać nawet nie widząc, gdzie jest granica między jednym a drugim powiatem. W tej chwili niestety taka różnica jest” – odpowiedział Grzegorz Piec.

Do tematu drogi Końskie – Wąsosz powrócił radny Michał Cichocki –„Biorąc pod uwagę deklarację burmistrza miasta i gminy Końskie, że jest zainteresowany budowaniem ścieżki rowerowej, to być może już poza projektem podjąć działania zmierzające do tego, żeby w zupełnie inny sposób zaprojektować tę ścieżkę i aplikować w kolejnych konkursach i grantach, być może nawet nie z Funduszu Dróg Samorządowych, ale z innego projektu, ale jeśli będziemy mieć własność i gotowy projekt to może uda się to zrobić. Wydaje mi się że jest to dobra deklaracja na przyszłość i mam nadzieję, że będzie skuteczna” – mówił Cichocki.

„Postaram się wyrazić opinię na dyskusję, którą prowadził radny Cichocki. Nawet zakładając, że deklaracja pana burmistrza Obratańskiego jest wiarygodna i do końca szczera to podejrzewam, że powiat nie uniknie procedur związanych z doprowadzeniem stanu prawnego do tego, by mógłby on być realizowany przy ścieżce rowerowej. To powiat będzie musiał pokryć koszty, być może w jakiejś formie umowy z burmistrzem one zostaną zrekompensowane, ale czynność tej procedury spocznie na powiecie” – odpowiadał wicestarosta Wiesław Skowron.

Radna Dorota Duda zapytała także o realizację inwestycji w gminie Końskie na ten rok poza dwoma drogami, dla których powiat stara się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta przypomniał o możliwości finansowania pół na pół, natomiast dyrektor Mościński przeczytał spis dróg, na których remoncie zależy burmistrzowi Końskich: Są to: dokumentacja dla drogi Modliszewice – Kazanów, ulica kpt. Stoińskiego, ul. Gasińskiego w Modliszewicach, Sierosławice – Bedlenko wraz z chodnikiem dla pieszych, Młynek – Stara Kuźnica, dokumentacja dla drogi Sworzyce – Radomek, dokumentacja projektowa dla ul. Sportowej w Końskich, droga Józefów – Paruchy w miejscowości Paruchy, budowa chodnika na drodze Wincentów – Dęba – Koliszowy na odc. Wincentów – Dziebałtów oraz ulica Polna w Końskich na odc. od ul. Kieleckiej do ul. Hubala.

Z naszych informacji wynika, że takich odcinków gmina Końskie chciałaby wyremontować aż 29!

Finalnie złożono wnioski na przebudowę 15 odcinków dróg powiatowych –„Pomysł jest ambitny, blisko 39 kilometrów dróg, 27 milionów inwestycja, także myślę, że jest o czym mówić. Oby tylko się udało to wszystko wprowadzić. Do zrobienia mamy 250 kilometrów dróg powiatowych, jakby się udało te 40 to jesteśmy naprawdę do przodu” – mówił nam starosta Grzegorz Piec.

Oto odcinki dróg, które chce wyremontować powiat:

Stąporków:
Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska
Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna
Niekłań – Furmanów – Lelitków
Stąporków – Pardołów – Świerczów – Sorbin

Radoszyce:
Radoszyce – Mościska – Jóźwików
Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa

Smyków:
Grzymałków – Gliniany Las – Smyków

Końskie:
Końskie – Wąsosz – Czarna
ulica Młyńska w Końskich

Gowarczów:
Gowarczów – Paruchy

Ruda Maleniecka:
Wyszyna Fałkowska – Kołoniec – Maleniec

Słupia Konecka:
Skąpe – Rytlów
Stąporków – Smyków – Radoszyce – Włoszczowa

Fałków:
Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko
Fałków – Studzieniec – Budy
Ruda Pilczycka – Czermno

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *