REKLAMA

Relacja wideo: Inauguracyjna sesja w gminie Fałków

Punktualnie o godzinie 9:00 w poniedziałek miała miejsce uroczysta I Sesja Rady Gminy Fałków w kadencji 2018-2023. Podczas niej ślubowanie złożyli wszyscy radni oraz wójt Henryk Konieczny. Na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Piotra Gonerkę. 

REKLAMA

Sesję otworzył Zygmunt Ptak, gminny radca prawny, który wytłumaczył wszystkie zawiłości związane z powołaniem nowej rady. Następnie głos zabrała przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Dorota Anioł, która pogratulowała wybranym radnym oraz wręczyła im zaświadczenia o wyborze na tę funkcję. –„Gminna Komisja Wyborcza w Fałkowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 21 października 2018 roku radnymi gminy Fałków zostały następujące osoby.” – czytała Dorota Anioł.

Następnie radni: Antoni Chudy, Robert Bomba, Jan Dziuba, Elżbieta Śliwińska, Maria Domańska, Bogusław Bartos, Grzegorz Baran, Grzegorz Zganiacz, Piotr Gonerka, Robert Doniecki, Jan Rutowicz, Anna Pluta, Agnieszka Zenka-Zganiacz, Jarosław Kaczmarek i Monika Stefańska odbierali akty nadania oraz gratulacje od wójta Henryka Koniecznego oraz jego zastępcy Zdzisława Skiby.

REKLAMA

W dalszej części prowadzenie sesji, która po raz pierwszy była rejestrowana audiowizualnie i nadawana online na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fałków przejął najstarszy z radnych tzw. radny senior. W przypadku Fałkowa był to Antoni Chudy. Z kolei najmłodsza radna Agnieszka Zenka-Zganiacz odczytała tekst ślubowania radnego, a po niej każdy z rajców deklarował chęć pracy słowami „Ślubuję” oraz „Tak mi dopomóż Bóg”.

W końcu przyszedł czas na pierwsze głosowania. O tyle innowacyjne, że po raz pierwszy w jakimkolwiek samorządzie naszego powiatu za pomocą specjalnych pilotów. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Jan Dziuba, Grzegorz Zganiacz, Grzegorz Baran. Jej zadaniem było przeprowadzenie tajnych głosowań, które  wyłoniły prezydium rady. I tak nowym Przewodniczącym Rady Gminy w Fałkowie został Piotr Gonerka z poparciem 9 radnych, 4 głosy otrzymała Agnieszka Zenka-Zganiacz, 2 głosy dotychczasowa przewodnicząca Anna Pluta. Z kolei wiceprzewodniczącą za aprobatą 11 radnych została Maria Domańska. –„Wyrażam swoje podziękowanie wszystkim tym, którzy mi zaufali, którzy powierzyli mi tę zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Postaram się aby sesje były prowadzone i organizowane w sposób jak najlepszy. Byśmy pracowali dla dobra gminy, dla dobra mieszkańców ponad podziałami. Tych, którzy na mnie nie głosowali będę starał się przekonać do mojej osoby i będę starał się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej.” – mówił nowo wybrany przewodniczący Piotr Gonerka.

Następnie Gonerka odczytał ślubowanie wójta, a słowami „Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg” mocy nadał mu Henryk Konieczny, który właśnie rozpoczyna swoją szóstą kadencję w urzędzie, co oznacza że sprawuje tę funkcję nieprzerwanie od 20 lat. W związku z tym pracownicy gminy przekazali włodarzowi przepiękny bukiet czerwonych róż wraz z najlepszymi życzeniami na kolejne lata pracy. –„Jesteśmy powołani przez nasze społeczeństwo szczególnie do tego byśmy dbali o ich dobro. Myślę, że naszym wymiernym, nadrzędnym wyzwaniem będzie to by wspólnie w zgodzie, porozumieniu realizować zadania dla naszego społeczeństwa. Nasze społeczeństwo to jest nasza mała ojczyzna. Rada Gminy to taki sejm najniższego szczebla jednostki samorządowej. Proszę Państwa dziękuję za wszystko i życzę nam współpracy z radnymi, sołtysami.” – mówił wzruszony wójt Konieczny.

Zanim I Sesja Rady Gminy Fałków w kadencji 2018-2023 się zakończyła wszyscy na niej obecni odśpiewali jeszcze hymn państwowy „Mazurka Dąbrowskiego”.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *