REKLAMA

Filia Biblioteczna w Kamiennej Woli zostanie zlikwidowana

Filia Biblioteczna w Kamiennej Woli w gminie Gowarczów zostanie zlikwidowana. Powodem czynniki ekonomiczne i spadek czytelnictwa.

REKLAMA

Na XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gowarczów, która odbyła się w poniedziałek 19 kwietnia, radni zatwierdzili uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli (12 głosujących: 11 za, 1 wstrzymujący się). Jak czytamy w zawiadomieniu sekretarz gminy Gowarczów Marzeny Dziewit, likwidacja filii w Kamiennej Woli ma nastąpić 3o kwietnia 2021 roku. Powodem mają być czynniki ekonomiczne oraz spadek czytelnictwa.

REKLAMA

W dniu 11 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Gowarczów wystąpił z pismem do pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie o przedstawienie poziomu czytelnictwa w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i do 31 sierpnia 2020. Poziom czytelnictwa w wyżej wymienionych latach przedstawia się następująco:

ROK Ilość wypożyczonych woluminów Ilość czytelników
2016 6055 231
2017 5935 233
2018 5323 231
2019 4371 200
31.08.2020 1954 99

Filia Biblioteczna w miejscowości Kamienna Wola mieści się w budynku zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie Punkt Filialny w Kamiennej Woli. Aktualnie jedynym wykorzystywanym pomieszczeniem w tym budynku jest wyłącznie lokal, w którym funkcjonuje Filia Biblioteczna w Kamiennej Woli. Tym samym Gmina ponosi koszy utrzymania całego budynku, takie jak ogrzewanie, energia elektryczna przy realnie wykorzystywanym tylko jednym pomieszczeniu – informuje w zawiadomieniu sekretarz Dziewit.

Gmina nie planuje zwalniać pracowników, jedynie mogą zostać przeniesieni do innych placówek. Po likwidacji filii część księgozbioru zostanie włączona do zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie, a kolejna część zostanie przekazana do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie, natomiast książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną przekazane na makulaturę.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *