REKLAMA

Gmina Fałków z ważnymi komunikatami dla mieszkańców odnośnie koronawirusa

Gmina Fałków publikuje dwa ważne komunikaty odnośnie koronawirusa. Informuje w nich między innymi o zmianach dotyczących funkcjonowania ośrodków zdrowia. Znajdziecie je poniżej. 

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Bardzo Państwa proszę, by nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Musimy wszyscy postępować odpowiedzialnie i racjonalnie.

Ponadto, jeśli to możliwe, proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie i innych jednostkach organizacyjnych gminy. Przypominam o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

REKLAMA

Pracownicy Urzędu Gminy w Fałkowie ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz komunikacji telefonicznej lub mailowej.

Wstrzymane zostały do odwołania zaplanowane odczyty wodomierzy na terenie miejscowości: Olszamowice, Czermno, Turowice, Rudzisko, Papiernia, Reczków, Bulianów, Sulborowice, Dąbrowa, Starzechowice Górne i Dolne, Skórnice, Pląskowice, Fałków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie oraz filia biblioteki w Czermnie wstrzymuje do odwołania swą działalność w zakresie przyjmowania czytelników.

Zadbajmy o seniorów i osoby o obniżonej odporności. Pomóżmy im w zakupach, wykupmy dla nich leki, a przede wszystkim poświęćmy im swój czas.

Osobom starszym i samotnym oferujemy pomoc pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w zakupach art. żywnościowych, higienicznych oraz leków po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na nr telefonu 44 787 35 18 lub 44 787 35 35.

Drodzy Mieszkańcy, z całą stanowczością apeluję o to, by nie ulegać negatywnym emocjom, a przede wszystkim nie popadać w panikę. Pamiętajmy, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny i obserwacja naszego stanu zdrowia i naszych najbliższych.

O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wójt Gminy Fałków
/-/ Henryk Konieczny

PONIŻEJ INFORMACJA Z DNIA 14 MARCA:

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na terenie kraju Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Gminy Fałków o ograniczenie przemieszczania się i  przebywania w większych skupiskach ludzkich, pozostawanie w domach oraz zachowanie środków ostrożności i higieny.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą służyć pomocą w zakupach artykułów pierwszej potrzeby oraz leków dla osób samotnych i starszych po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr telefonu 44 787 3518 lub e-mail [email protected].

Od dnia 16.03.2020 r. w Ośrodku Zdrowia w Fałkowie i w Czermnie recepty i zwolnienia lekarskie będą wydawane po telefonicznej konsultacji na numer tel. 44 787 3513.

Ponadto informujemy, że na terenie Gminy Fałków dotychczas nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem COVID-19 – informacja według staanu na dzień 14.03.2020 r. godz, 16.00.

Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – aktualne informacje można uzyskać na stronie internetowej www.gis.gov.pl.

Ważne numery telefonów:

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich:

 606370108, 41 3723022, 41 3723023, tel. alarmowy: 604933965

Komenda Powiatowa Policji w Końskich:

41 3900205 – (dyżurny), tel. alarmowy 112, e-mail: dyż[email protected],

Straż Pożarna: 998, 112

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *