REKLAMA

Gmina Końskie: Można składać wnioski o pieniądze na sport

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Wnioski można składać do 27 stycznia.

REKLAMA

Gmina Końskie ma do rozdysponowania 350 tysięcy złotych. Większość tej kwoty, tj. 336 tysięcy złotych przeznaczy na prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży oraz organizację i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna – 134 tys. zł, piłka ręczna – 164 tys. zł, pływanie – 26 tys. zł oraz karate – 12 tys. zł.

REKLAMA

Warunki realizacji tego zadania to:
1) realizacja zadania wyłącznie na terenie kraju,
2) objęcie szkoleniem dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych działających na terenie gminy Końskie,
3) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową (osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać tytuł trenera lub instruktora w danej dyscyplinie sportu oraz ważną licencję wydaną przez właściwy polski związek sportowy),
4) dysponowanie bazą lokalową niezbędną do realizacji zadania,
5) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu,
6) przebieg szkolenia należy dokumentować w prowadzonym dzienniku zajęć.

Pozostała kwota, czyli 14 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na organizację ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Warunki realizacji tego zadania:
1) realizacja zadania na terenie gminy Końskie,
2) dysponowanie zasobami kadrowymi i lokalowymi niezbędnymi do realizacji zadania,
3) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu.

Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia do godz. 15.30. Na realizację danego rodzaju zadania publicznego uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w 28 stycznia o godz. 9.00.

Wnioski i wzory umów do pobrania TUTAJ.

Treść całego ogłoszenia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *