REKLAMA

Gmina Stąporków otrzymała środki dla opiekunów osób niepełnosprawnych [zdjęcia]

Burmistrz miasta i gminy Stąporków Dorota Łukomska we wtorek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisała umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego w 2020 roku na realizację zadania pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

REKLAMA

Gospodarzem uroczystości był Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Program jest realizowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach jego realizacji wojewoda przekaże gminie środki w wysokości niemal 20 tysięcy złotych w trzech transzach – kwotę niemal 10 tysięcy złotych do końca lipca, około 5 tysięcy złotych do 18 września i niemal 5 tysięcy do 20 listopada.

REKLAMA

Zadanie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– osób niepełnosprawnych w wieku do 75. Roku życia, posiadających orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Gmina Stąporków jest pierwszą gminą w powiecie koneckim, która podpisała tegoroczną umowę w sprawie otrzymania środków na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *