REKLAMA

Innowacyjny Samorząd Damiana Milczuszka zaprezentowany! [wideo, zdjęcia]

W centrum Końskich, na skwerze nieopodal Kolegiaty św. Mikołaja w piątkowe przedpołudnie zebrali się twórcy i sympatycy Komitetu Wyborczego Wyborców Innowacyjny Samorząd. Podczas krótkiego briefingu zaprezentowali swojego kandydata na burmistrza, kandydatów na radnych gminy oraz program wyborczy dla Końskich. Poniżej znajdziecie listy wyborcze oraz program tego lokalnego ugrupowania. 

REKLAMA

Innowacyjny Samorząd jest komitetem stricte gminnym,  a jego liderem jest Damian Milczuszek. To on będzie kandydatem tej grupy w wyborach na urząd burmistrza Końskich. –„Szanowni Państwo. Nazywam się Damian Milczuszek i jestem liderem okręgu nr 1 do Rady Miejskiej w Końskich komitetu Innowacyjny Samorząd. Poza tym będę kandydował również na fotel burmistrza Miasta i Gminy Końskie z komitetu Innowacyjny Samorząd. […]  To dość młody projekt, najnowszy komitet w naszym regionie, który zrzesza głównie ludzi młodych, przedsiebiorczych, z wykształceniem. Nasz program wyborczy jest dość innowacyjny i rozłożyliśmy go w projekcie na kolejne dziesięć lat. […] Głównymi punktami są: wydłużenie czasu pracy Sielpi – obecnie sezon trwa od 2 do 3 miesięcy, a my chcemy docelowo by trwał cały rok, ale początkowo chcemy wydłużyć go o kilka miesięcy. Chcemy stworzyć Centrum Obsługi Inwestora. W Końskich potrzebne są rowery miejskie, dobra komunikacja między Końskimi a Sielpią.[…] Zapraszam do zapoznania się z naszym programem wyborczym.” – mówił nam Damian Milczuszek, lider komitetu.

REKLAMA

Poniżej znajdziecie Państwo listę kandydatów Innowacyjnego Samorządu do Rady Miejskiej Końskie oraz program wyborczy tej grupy: 

OKRĘG NR. 1

1 MILCZUSZEK Damian Rafał
2 KOCHMAN Jolanta Małgorzata
3 KOBIERSKA Maria Barbara
4 RURARZ Jakub Marcin
5 KULETA Konrad

OKRĘG NR. 2

1 DESZCZYŃSKI Robert
2 SORBIAN Lech lat
3 JAKUBOWSKA Lucyna Urszula
4 SORBIAN-STAROMŁYŃSKA Monika Anna
5 KOMISARCZYK Jolanta
6 PACHOLEC Dariusz Jarosław

OKRĘG NR 3

1 SWAT Piotr Dariusz
2 DESZCZYŃSKA Katarzyna Ewą
3 WIŚNIEWSKI Paweł
4 SWAT Aneta Ewa
5 KULETA Beniamin Andrzej

OKRĘG NR 4

1 RURARZ Artur
2 KOBIERSKI Krzysztof
3 SORBIAN Karolina Magdalena
4 RURARZ Katarzyna Maria
5 SORBIAN Stanisław

Damian Milczuszek podczas konferencji zaprezentował swój program wyborczy.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNOWACYJNY SAMORZĄD

PROGRAM WYBORCZY:

I. SEKTOR ADMINISTRACYJNY

Administracja leży poza właściwą sferą polityki. Problemy administracyjne nie są problemami politycznymi” Woodrow Wilson

1. New Public Management

Tzw. „Koncepcja nowego zarządzania publicznego.” Nowe zarządzanie publiczne, bądź potocznie zwane „zarządzanie wyspiarskie” z dużym powodzeniem funkcjonuje w
W.Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, USA.

Poprawa jakości świadczonych usług poprzez rezygnację z koncepcji biurokratycznej (funkcjonującej obecnie w Polsce) autorstwa niemieckiego socjologa Maxa Webera. System ten oparty o bezosobowe przepisy, tj. regulaminy, instrukcje, zakresy zadań i obowiązków, uprawnień kodeksy postępowań itp. W praktyce powoduje on dysfunkcję. Biurokracja zmienia się w biurokratyzm, a ten jest strukturą niezdolną do ulepszania swej działalności na podstawie wniosków z popełnionych błędów. W praktyce mieszkańcy ( nazwani przez biurokratów „petentami”) i ich problemy podzieleni są na „petentów” i sprawy. Jest to system nieefektywny, ponieważ nie skupia się on na szybkim rozwiązaniu problemów, ale na zachowaniu procedur. Skutkuje on stratą czasu, środków i zasobów na niepotrzebną wymianę korespondencji pomiędzy jednostkami, działami, stronami. Powoduje to wydłużenie czasu podjęcia decyzji administracyjnej, generuje dodatkowe problemy utrudniające załatwienie spraw.

Dlatego też do koneckiego samorządu w oparciu o NPM wprowadzimy:

a) kontrakty menedżerskie – każdy dyrektor jednostki podległej, kierownik, naczelnik itd. otrzyma aneks, bądź zmianę formy zatrudnienia na kontrakt menedżerski. Polegać on będzie m.in. na:

– ustaleniu norm – Każdy z menedżerów wyznaczy sobie w porozumieniu z Burmistrzem cele do których dąży.

– pomiarze wyników – Po określonym umownie czasie np. miesiąca, roku, 24 miesięcy etc. menedżer przedstawi osiągnięty przez siebie wynik.

– porównanie wyników z normami – Wynik ten zostanie zweryfikowany, z tym co zostało ustalone przed rozpoczęciem pracy.

– ocena wyników i podjęcie stosownych działań – W przypadku niewywiązania się z założeń z menedżerem nie zostaje przedłużona umowa, bądź zostaje on zwolniony ze stanowiska.

Menedżer otrzymuje pełną swobodę w wyborze strategii realizacji celów oraz w doborze kadry. Rozliczany jest nie z zastosowanych środków lecz z osiągniętych wyników. W zależności od nich, menedżer otrzymuję wcześniej określoną umownie premię w postaci puli pieniężnej, którą rozdysponowuje pomiędzy sobą i swoim zespołem.

– Menedżerowie będą kłaść nacisk na jakość świadczonych usług

2. Outsourcing – Wykorzystanie w Gminie Końskie mechanizmów konkurencji rynkowej, tam gdzie jest to możliwe. Umożliwi to znaczące podniesienie świadczonych usług oraz ograniczy wydatki. W założeniu doprowadzi to do przemianowania jednostek publicznych w spółki oraz umożliwi konkurencję pomiędzy nimi a sektorem prywatnym.

3. Zmienimy administrację biurokratyczną na rynkową – oznacza to, że jednostki administracji publicznej będą traktować mieszkańców i organizacje korzystające z ich usług jak klientów i konsumentów- a nie petentów.

4. Ograniczymy ilość stanowisk dyrektorskich i kierowniczych – np. mamy 4 spółki miejskie tj. PEC, PGK, PGM oraz PWiK, połączymy je w jedne konsorcjum, co niemal od razu zaskutkuje oszczędnościami, które umożliwią nam zmniejszenie podatków, opłat i danin publicznych np. za wodę i ścieki, ogrzewanie etc.

II SEKTOR GOSPODARCZY

Ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą” – prof. Robert Gwiazdowski

1. Końskie „Polskim rajem podatkowym” – korzystając z dostępnej wiedzy oraz ze sprawdzonych mechanizmów rynkowych, teorii ekonomicznych t.j. „Krzywa Laffera” a przede wszystkim ze sprawdzonych na gruncie lokalnym rozwiązań (np. gmina Chełmiec, gmina Biały Bór) drastycznie zmniejszymy podatki dla firm. Zaskutkuje to tym, iż w przeciągu kilku lat liczba zarejestrowanych w naszej gminie firm wzrośnie kilkunastokrotnie, dzięki czemu to nie nasza gmina będzie zabiegać o inwestorów, a inwestorzy o Nas.

2. „Projekt MiŚ” (Małe i Średnie przedsiębiorstwa) – Mottem przewodnim gminy będzie „100 małych firm jest lepsze niż 1-dno wielkie przedsiębiorstwo”. Skończymy z wszechobecnym populizmem w kwestii rynku pracy. Zamiast zakładów będziemy wspierać tworzenie małych, lokalnych firm i marek. Przyniesie to korzyści w postaci realnego spadku bezrobocia oraz zabezpieczy miasto i mieszkańców przed nagłym załamaniem lokalnego rynku pracy (gdy upadnie wielka firma efekty są druzgocące w skali całego miasta i lokalnej społeczności, natomiast upadłość jednej małej firmy poza osobistymi tragediami nie rzutuje na lokalny rynek pracy). Dlatego też stawiamy na rozwój „MiŚ-iów”. Są one filarem każdej gospodarki zatrudniające blisko 70% ogółu pracujących.

3. Końskie wielką strefą ekonomiczną – rozszerzymy strefę ekonomiczną z kilku działek na obszar całego miasta (z wyłączeniem np. starej zabudowy ulic i skweru). Dzięki czemu profity z działalności na tego typu strefach otrzymają wszyscy, a nie jak dotychczas tylko grupa przedsiębiorców.

4. Centrum obsługi Inwestora, którego zadaniem będzie wspieranie inwestorów i przedsiębiorców w Gminie Końskie poprzez np. szybkie i rzetelne uzyskiwanie sprawdzonych informacji, wpierania na każdym etapie rozwoju nowych projektów, profesjonalnej obsługi składającej się z najlepszyh specjalistów w regionie.

5. Wspólnie z koneckimi przedsiębiorcami opracujemy wieloletnią strategię rozwoju gminy – inicjatywa ta polegać będzie na opracowaniu takich kierunków działań, aby przyszłe gospodarcze inwestycje gminy były realnym wsparciem dla przedsiębiorców i skutecznie wspierały rozwój lokalnego rynku pracy.

6. Sielpia inwestycją strategiczną – Główną wizytówką Końskich jest zalew Sielpiański. Jest on także miejscem pracy wielu Konecczan. W związku z tym, iż sezon obecnie trwa od 3 do 4 miesięcy, przez wiele lat była zaniedbywana i pomijana przez samorząd, dlatego też dążyć będziemy do tego, by sezon trwał docelowo 12 miesięcy – a w razie braku możliwości dokonania tego przez czynniki niezależne od nas – maksymalnie wydłużyć czas jego trwania. Poza tym rozwiążemy problemy z własnością gruntów, na których stoją prywatne nieruchomości a przez którą od kilku lat mamy stagnację w rozwoju lokalnej przedsiębiorstwa. Dokonamy niezbędnych dla dalszego rozwoju terenu inwestycji. Lepiej skomunikujemy Sielpię z Końskimi poprzez tanią komunikację podmiejską (z korzyścią dla Miasta, które odżyje w sezonie letnim) jak również wykorzystamy już istniejącą infrastrukturę do wprowadzenia miejskiej wypożyczalni rowerowej na trasie Końskie – Sielpia, bądź ułatwimy otworzenie takiej wypożyczalni prywatnemu inwestorowi.

7. Węzeł sanitarny dla przedsiębiorców oferujących swoje towary i usługi na targowicy koneckiej.

III SEKTOR SPOŁECZNY

1. W dziedzinie edukacji wprowadzimy BON EDUKACYJNY proj. M. Freedmana – polega on na tym, iż to nie urzędnicy a rodzice decydują na co wydatkowane są ich pieniądze. Poprawi to znacząco nie tylko poziom nauczania, ale także wyspecjalizuje jego kierunki, doprowadzi do rozwoju infrastruktury szkół, wzrostu płac dla pracowników oświaty, pozwoli zdecydować rodzicom jakie kierunki edukacji dla ich dzieci im odpowiadają, doprowadzi do większej elastyczności w nauczaniu- tak potrzebnej w szybko zmieniającym się świecie a samych uczniów skutecznie przygotuje do wyzwań rynku pracy.

2. Gmina minimum – dzięki wpływom do budżetu wynikającym z rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i oszczędnościom dzięki zmianom w systemie administracji obniżymy podatki opłaty i daniny publiczne dla mieszkańców gminy.

3. Zakaz zadłużania – dzięki przemyślanej i rozważnej polityce finansowej początkowo zmniejszymy deficyt budżetowy, aby w przeciągu kilku lat „oddłużyć” gminę a docelowo wprowadzić mechanizmy zakazujące jej zadłużania w przyszłości. Długi bowiem zaciągnięte przez nasze pokolenie spłacać będą pokolenia naszych dzieci i wnuków.

4. Stawiamy na młodość – żadna inicjatywa młodych ludzi nie zostanie przez nas pominięta. To młode pokolenie buduje przyszłość regionu, dlatego też należy wspierać ich dążenia do zmian.

5. Seniorzy – zadbamy o ludzi „po pracy”. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, etc. stworzymy i zachęcimy seniorów do aktywizacji w zakresie turystyki i sportu, stworzymy warunki do kreowania i rozwoju ich pasji, kultywowania kultury regionalnej.

6. Zwiększymy znaczenie i prerogatywy jednostek pomocniczych Rady osiedli, sołtysi, będą mieli większe możliwości działania. Natomiast młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów będzie pełnić znacznie większe role niż obecnie.

8. SPORT – Nie ma lepszego narzędzia marketingowego niż kluby sportowe funkcjonujące w danym mieście. Aby jednak Koneckie kluby sportowe zostały tymi narzędziami , potrzebne są wyniki, dlatego też w aspekcie zarządzania konieczne jest zastosowanie mechanizmów „New Public Management.” Skończymy z bezsensownym rozdawaniem pieniędzy publicznych klubom sportowym w formie jaka panuje obecnie. Wkład gminy w ich funkcjonowanie nie będzie zależny od koligacji prywatnych i politycznych- a osiągniętych wyników i strategiach rozwoju, bowiem to za wynikami idą inwestorzy. Za sektor sportu odpowiadać będą ludzie wykształceni, ambitni z pomysłami, a przede wszystkim ludzie którzy przez całe swoje życie związani są z koneckim sportem. Dzięki atutom logistycznym, oraz zasobom postawimy na stworzenie w ciągu kilkunastu lat na terenach Konecczyzny bazy treningowej dla gier zespołowych, pływania oraz lekkoatletyki konkurującej z najlepszymi w Polsce i Europie. Postawimy na rozwój młodzieży. Dlatego zainicjujemy powstanie klas sportowych oraz wspierać będziemy inicjatyw szkółek sportowych.

9. Turystyka – dysponujemy jednym z najstarszych muzeów techniki w Polsce, posiadamy liczne zabytki, oraz dobrze rozwiniętą sieć szlaków turystycznych, co najważniejsze nasz region ma bogatą historię. To tu działali powstańcy styczniowi i partyzanci z AK. Niejedna gmina zazdrości nam możliwości turystycznych. Posiadamy kilka organizacji prężnie działających w tym sektorze. Ich wsparcie zaprocentuje wzrostem znaczenia Końskich na turystycznej mapie Polski.

10. Opracowanie skonsolidowanej strategii rozwoju i inwestycji w Sielpię, sport i turystykę ułatwi nam osiągnięcie zamierzonych celów oraz zredukuje nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Wydatkowanie pieniędzy z pomysłem zabezpieczy budżet gminy Końskie przed ciągłym zadłużaniem, oraz zmniejszy ryzyko związane z każdą nową inwestycją.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *