REKLAMA

Jak działa nauczanie online w świętokrzyskich szkołach? Wyniki sondażu

Firma NEXERA będąca operatorem światłowodowej sieci przeprowadziła sondaż wśród rodziców uczniów z województwa świętokrzyskiego, który miał na celu zebranie opinii odnośnie zalet i wad technicznych, z jakimi muszą zmagać się uczniowie podczas obowiązkowej nauki zdalnej. Poniżej znajdziecie wyniki sondażu.

REKLAMA

Fot. gov.pl.

88% uczniów z woj. świętokrzyskiego ma zorganizowane nauczanie online. Jak poradziły sobie z tym wyzwaniem szkoły i dzieci? Zdaniem 94% rodziców, jedną z największych barier utrudniających prowadzenie lekcji przez Internet jest brak odpowiednich narzędzi w domach uczniów (takich jak np. laptop, komputer, stabilne łącze internetowe), które są niezbędne do przejścia na zdalny tryb nauki.

29% rodziców, którzy wzięli udział w badaniu przyznało, że ich pociechy mają zorganizowane nauczanie online ze wszystkich przedmiotów szkolnych, a 59% stwierdziło, że tylko część zajęć prowadzona jest przez Internet.

REKLAMA

„Na internetowej mapie Polski, również m.in. w województwie świętokrzyskim, nadal widnieją tzw. „białe plamy”, czyli miejsca, które nie są podłączone do szerokopasmowej sieci. Doświadczenia ostatnich tygodni pokazały, że rozwijanie infrastruktury telekomunikacyjnej w regionie jest podstawą nie tylko do tego, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, ale również, aby wyrównywać szanse w dostępie do edukacji online” – komentuje Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w firmie NEXERA.

Aż 59% badanych jest zdania, że polscy uczniowie są gotowi na naukę online. Nieco mniej optymistycznie oceniani są pod tym kątem nauczyciele oraz szkoły – analogicznie 36% i 34% badanych uważa, że są oni przygotowani na to, aby prowadzić zdalne nauczanie.

„Problemem, z którym spotykamy się prowadząc nauczanie zdalne jest brak wystarczającej liczby sprzętu, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, gdzie do dyspozycji dzieci jest tylko jeden komputer. Kilku uczniów z naszej szkoły natomiast nie ma w ogóle dostępu do komputera w domu. Barierą jest również dostęp do Internetu, który na wsiach jest nadal ograniczony – komentuje Sławomir Staciwa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnikach.

Dodatkowo sondaż wykazał, że 12% rodziców z województwa świętokrzyskiego przyznało, iż niezależnie od epidemii koronawirusa jego dziecko codziennie lub prawie codziennie wykorzystuje Internet do samodzielnej nauki. Jednocześnie 76% badanych stwierdziło, że dzieci powinny mieć więcej zajęć, które pokażą im w jaki sposób można korzystać z Internetu w celu zdobywania wiedzy.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *