REKLAMA

Jak sobie radzą przedszkola w czasie epidemii? [wideo]

Ciężkim zadaniem dla samorządów oraz placówek oświatowych było przygotowanie się do roku szkolnego ze względu na epidemię oraz panujące w związku z nią obostrzenia. Dzieci z dniem 1 września rozpoczęły jednak naukę w szkolnych ławkach, a także te najmłodsze – przedszkolaki. Sprawdziliśmy jak w czasie epidemii funkcjonują przedszkola w gminie Końskie.

REKLAMA

„W praktyce wygląda to w ten sposób, że dzieci znajdują się w jednej, wyznaczonej sali ze swoimi opiekunami. Z sal zostały usunięte sprzęty, zabawki, których nie da się dezynfekować, natomiast pozostałe zabawki i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczony i dezynfekowany. Staramy się, aby dzieci jak najdłużej i jak najczęściej korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, gdzie również nauczyciele prowadzą zajęcia […] Dzieci wraz z opiekunem przebywają w wyznaczonej sali i praca w przedszkolu zorganizowana jest w taki sposób, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci” – opowiada nam dyrektor Przedszkola nr 3 w Końskich Karolina Michalska.

Dzieci w Przedszkolu nr 3 nie mają także kontaktu z innymi grupami nawet podczas zajęć na świeżym powietrzu –„Dużym atutem naszego przedszkola jest również to, że posiadamy dwa place zabaw, dwa ogrody przedszkolne. Jeden zlokalizowany przed przedszkolem, drugi z tyłu, za budynkiem. Pozwala nam to na taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą dzieci z poszczególnych grup gdy przebywają w ogrodzie przedszkolnym” – mówi nam Karolina Michalska.

REKLAMA

W przedszkolach w gminie Końskie włodarze wspólnie z dyrektorami opracowali dokument, który zawiera procedury oraz zasady postępowania zarówno w codziennych, jak i nadzwyczajnych sytuacjach – instrukcję bezpieczeństwa –„Na spotkaniu z dyrektorami przedszkoli po rozpoczęciu roku szkolnego uzgodniliśmy pewien tok postępowania wprowadzając określone procedury, które panują w każdym przedszkolu. Nie sztuką jest je wprowadzić, sztuką jest je zrealizować w taki sposób, aby zarówno pracownicy, jak i dzieci pozostawione na czas opieki przez rodziców będą mogły czuć się bezpieczne” – mówi nam wiceburmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński.

W instrukcji bezpieczeństwa widnieje także szereg zasad, których przestrzegać muszą nauczyciele –„Nauczyciele dbają o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce. W każdej sali w łazience wywieszone są plakaty z instrukcją prawidłowego życia rąk […] Z punktu widzenia pedagogicznego dla nas, pedagogów którzy pracują z dziećmi bardzo ważne było wyjaśnienie dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa panują w przedszkolu. Dlaczego zostały wprowadzone i dlaczego tak ważne jest ich przestrzeganie przez całą społeczność przedszkolną” – tłumaczy nam Karolina Michalska.

Przedszkola przygotowane są także na sytuację, gdy dziecko wykazuje objawy zachorowania na COVID-19 –„Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby to zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego należy takie dziecko odizolować w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu z zachowaniem minimum dwóch metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodzica w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola” – opowiada dyrektor Przedszkola nr 3.

Jak udało nam się ustalić, dotychczas w przedszkolach w gminie Końskie nie występowały takie zagrażające bezpieczeństwu sytuacje –„Na ten moment nie mamy takich sygnałów. Uczulamy dyrektorów i nauczycieli, żeby wszelkie sygnały były bardzo szybko weryfikowane, żeby przedszkole funkcjonowało bez takich niespodzianek” – mówi nam Krzysztof Jasiński.

Jak przekazuje nam Karolina Michalska społeczność przedszkolna mimo trudnych warunków liczy na stacjonarny tryb zajęć aż do wakacji –„Pomimo panujących obostrzeń sanitarnych, chociaż trudno nam jest wokoło razem w przedszkolu bawić się nam jest wesoło” – dodaje dyrektorka.

Wkrótce przygotujemy dla Państwa materiał, w którym przyjrzymy się funkcjonowaniu szkół podstawowych i ponadpodstawowych w czasie epidemii.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *