REKLAMA

Jakie inwestycje w 2021 roku w gminie Końskie? O tym burmistrz Obratański [wideo]

Rok 2021 w gminie Końskie ma być rokiem dużych inwestycji z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Opowiada nam o tym burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. 

REKLAMA

Włodarz podkreśla, że najważniejsze jest już za gminą – udało się pozyskać duże środki finansowe z zewnątrz, dzięki którym przeprowadzenie budów będzie możliwe –„Już na koniec roku mieliśmy zgromadzone dotacje celowe na inwestycje dofinansowanie bądź ze źródeł unijnych, bądź ze źródeł rządowych w wysokości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych. A więc mamy ‚z czego strzelać’, mamy czym się rządzić”  – mówi nam Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

REKLAMA

Obratański podkreśla także, że budżet gminy Końskie ma służyć nie tylko mieszkańcom tego regionu, ale wszystkim związanym z powiatem koneckim, bo to właśnie z jego stolicy korzysta się najczęściej załatwiając różne spawy, czy uczęszczając do szkoły średniej. Nie dziwi więc, że bilans finansowy miasta i gminy Końskie jest równy budżetom pozostałych siedmiu gmin z powiatu –„Końskie jest stolicą powiatu. W pewnym sensie jest takim ośrodkiem, który swoje funkcje wykonuje nie tylko w odniesieniu do miasta i gminy Końskie, ale również w stosunku do wszystkich gmin powiatu koneckiego i w pewnym sensie jest takim punktem odniesienia dla wszystkich gmin. Dla mnie ważne jest również to, że ma to uzasadnienie w wysokościach kwot zapisanych w budżecie. Jeżeli popatrzeć na budżet gminy Końskie i innych gmin powiatu koneckiego to łatwo zauważyć, że suma budżetów gmin to mniej więcej budżet gminy Końskie”  – podkreśla Obratański.

Najbliższe 12 miesięcy to wielkie zmiany w samym mieście Końskie, a ściślej mówiąc – głównie w jego centrum –„Najważniejsze, ale niestety o widocznej uciążliwości dla mieszkańców będą inwestycje w obrębie ścisłego centrum. Przebudowa ulicy Piłsudskiego, Księdza Granata, Placu Kościuszki wraz z rewitalizacją dziedzińca miejskiego, czyli rynku. Będziemy też świadkami ogromnych prac w obrębie Parku Miejskiego, zabudowy Parkowo-Pałacowej, bo będziemy mieć kontynuację przebudowy i termomodernizacji skrzydła zachodniego Zespołu Pałacowo-Parkowego i przebudowy budynków gospodarczych towarzyszących zespołowi parkowemu, czyli budynku dawnej stolarni pod potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej”  – opowiada włodarz.

Oprócz tego należy wspomnieć choćby o Koneckim Centrum Kultury, które z opóźnieniem ma być oddane do użytku w 2021 roku. Co w sołectwach wokół Końskich?  –„Największy zakres inwestycyjny prac przewidujemy na Sielpi. Część z nich będzie realizowana do początku sezonu wypoczynkowego, czyli do mniej więcej maja roku bieżącego. Część rozpocznie się natychmiast po sezonie, po spuszczeniu wody. Natomiast ten proces zawsze jest uzależniony od pozwoleń wodno-prawnych, aury, możliwości wejścia w teren i zakresu robót, które są przewidziane do wykonania”  –  informuje Krzysztof Obratański.

Nie zabraknie także mniejszych inwestycji zarówno w Końskich, jak i w pobliskich miejscowościach. Jak co roku powstaną nowe drogi, wyremontowane zostaną już zniszczone odcinki, pojawią się kolejne place zabaw i miejsca rekreacji – np. w miejscowościach Trzemoszna i Młynek Nieświński mają zostać wybudowane nowe świetlice wiejskie. Do tych wszystkich zadań będziemy powracać.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *