REKLAMA

Jednogłośne absolutorium dla wójta Rudy Malenieckiej

W środę, 27 czerwca, odbyła się sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi Leszkowi Kucy absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu za 2017 rok.

REKLAMA

Zanim nastąpiło głosowanie, odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie rozpatrzyła wykonanie budżetu. Obecni na sesji radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi.

REKLAMA

Wśród innych poruszanych podczas sesji spraw były m.in. kwestie dotyczące współfinansowania wraz z Powiatem Koneckim przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy w sołectwach: Cieklińsko, Cis, Koliszowy i Strzęboszów oraz zmiany w budżecie na rok obecny.

Tegoroczny budżet gminy Ruda Maleniecka ukierunkowany jest na inwestycje, które powstają także dzięki znacznym kwotom pozyskanym ze źródeł zewnętrznych. Zrealizowano już przebudowy dróg gminnych, zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudzie Malenieckiej, trwają jeszcze prace przy budowie biblioteki, która ma stanowić gminne centrum kultury, przy rozbudowie hali sportowej i budowie kanalizacji dla Dęby i Dęby-Kolonii.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *