REKLAMA

Jest dementi w sprawie koalicji TKN i Kreatywnej Jedności!

Po naszej publikacji opierającej się o nieoficjalne informacje, choć pozyskane z bliskiego otoczenia zarządu Porozumienia Samorządowego TKN, dotyczącej ewentualnej koalicji tego lokalnego ugrupowania z Kreatywną Jednością Powiatu Koneckiego dotarły do nas komunikaty dementujące tę wiadomość. Przekazali je Michał Cichocki z PS TKN oraz Damian Rozmus związany dotychczas z ‚Kreatywną Jednością’. Poniżej publikujemy najważniejsze fragmenty komunikatów.

REKLAMA

Dementuję podane informacje dotyczące koalicji Porozumienia Samorządowego i Kreatywnej Jedności . Rozmowy prowadzimy wyłącznie z partnerami, dla których ważny jest rozwój powiatu i naszych gmin. Zawarte w artykule TKN 24 informacje dotyczące prawdopodobieństwa zawarcia koalicji z Kreatywną Jednością pozbawione są jakichkolwiek podstaw. Nie jest też możliwe by na listach wyborczych Porozumienia Samorządowego TKN znalazł się Pan Damian Rozmus i Pan Paweł Pekala.
Porozumienie Samorządowe TKN do wyborów samorządowych przystępuje z konkretnym programem dotyczącym najważniejszych spraw naszych mieszkańców. Przygotowane rozwiązania w obszarach: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego, dróg publicznych, ochrony zabytków, rozwoju sportu i turystyki, ochrony środowiska, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami prowadzić mają do sprawnego i efektywnego zarządzanie, a nie rozgrywek personalnych.
Michał Cichocki

REKLAMA

W nawiązaniu do treści artykułu […] niniejszym informuję, że jest zupełną nieprawdą jakoby z udziałem mojej osoby doszło do jakichkolwiek rozmów z przedstawicielami Porozumienia Samorządowego TKN Pana Michała Cichockiego. […]

Należę do osób odpowiedzialnych, stąd moja decyzja o podjęciu pracy na rzecz Samorządu Powiatowego była gruntowanie przemyślana. Postępuję racjonalnie oczekując na prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w zakresie rozpatrzenia skargi Powiatu Koneckiego na wydane w trybie nadzoru obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 26 stycznia 2019 roku Rady Powiatu w Końskich (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1359). […]

Z wyrazami szacunku

Damian Rozmus

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *