REKLAMA

Jest pomoc finansowa dla przedsiębiorców dotkniętych embargiem!

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wciąż ma pieniądze na pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek wprowadzenia rosyjskiego embarga lub innego czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów.

REKLAMA

Pomoc skierowana jest do firm w których przeważający rodzaj działalności to handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne lub chów i hodowla zwierząt oraz wynikające z nich usługi. Kwota pomocy to ok. 1.100 zł miesięcznie dopłaty do wynagrodzenia każdego pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Embargo

REKLAMA

Wsparcie można otrzymywać przez okres 6 miesięcy.

Pracodawca, który z przyczyn niezależnych od niego odnotował spadek w sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 15%, może liczyć na dopłaty do wynagrodzeń swoich pracowników. Warunkiem jest to, by firma nie miała zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.  Z pomocy mogą korzystać firmy, które w wyniku embarga wprowadziły przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy i wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wsparcie jest bezzwrotne i ma na celu ochronę miejsc pracy. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a wnioski można składać do końca bieżącego roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 364 16 48 i na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.

Każdy przedsiębiorca może również wystąpić do właściwego starosty z wnioskiem o dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami. O tym jak uzyskać pomoc można również dowiadywać w Powiatowych Urzędach Pracy – kontakt z PUP-em w Końskich znajdą Państwo TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *