REKLAMA

Konecczanie chcą przebudowy skwerku, komunikacji publicznej, kręgli i kina [wideo]

Na przełomie czerwca i lipca w gminie Końskie firma zewnętrzna przeprowadzała konsultacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025. Pytano o bolączki, problemy i potrzeby mieszkańców naszego regionu.

REKLAMA

W konsultacjach można było wziąć udział na trzy sposoby: wypełniając tradycyjną ankietę, elektroniczną ankietę lub można było przyjść na specjalnie zorganizowane spotkanie. Raport, który został już opublikowany ma być drogowskazem odnośnie tego, w które obszary miasta i życia społecznego władze powinny najpierw zainwestować. – „Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego, stymulacja jego rozwoju, poprawa życia mieszkańców, poprawa estetyki miasta, zwiększenie atrakcyjności obszaru.” – mówi Jakub Minor  z firmy Future Green Innovations.

Znalezienie się w Gminnym Programie Rewitalizacji jest niezwykle ważne dla danych lokacji. Jeśli obiekt lub miejsce zdaniem mieszkańców i twórców programu wymaga dużych nakładów finansowych, jest w strefie zaniedbania to z marszu ma większe szanse na otrzymanie zewnętrznego dofinansowania na remont.  – „Jeżeli chodzi o rewitalizację to ona dzisiaj jest możliwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i wiemy, że maksymalny poziom dofinansowania to jest 75 % kosztów kwalifikowanych. W niektórych przypadkach on może być zwiększony z tak zwanych kosztów krajowych do nieprzekraczalnej granicy 85 %.”  – tłumaczył podczas spotkania konsultacyjnego Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

REKLAMA

Tymczasem poznaliśmy już raport stworzony na podstawie kilkuset złożonych ankiet. Na pytanie – „Co stanowi o atrakcyjności regionu?” – najwięcej osób odpowiedziało, że atrakcyjność dla inwestorów i walory przyrodnicze. Zdaniem uczestniczących w konsultacjach najbardziej zaniedbane miejsca w gminie to: skwer przy Kolegiacie w Końskich, centrum miasta, Park im. Tarnowskich oraz stadion przy ulicy Południowej.

Konsultacje dt. Rewitalizacji

Co jest największym problemem regionu? Ankietowani wskazali na brak  rozwoju gospodarczego i społecznego, brak miejsc pracy, słabe drogi i brak komunikacji publicznej, emigrację z gminy za chlebem, brak lub słabą aktywność ośrodków kultury. Równie wiele bolączek dotyczy problemów społecznych. Tutaj mieszkańcy Końskich zwrócili uwagę na brak prężnie działającego Domu Kultury, brak klubów osiedlowych, świetlic osiedlowych, brak promocji wolontariatu, potrzebę powstania tańszego domu opieki – choćby tymczasowej – nad starszymi ludźmi.

A jak z tymi problemami sobie radzić? Konecczanie chcieliby budowy małej galerii handlowej, która pomogłaby walczyć z bezrobociem. Innym pomysłem ankietowanych jest użyczanie małym firmom miejskich lokali za niewielką odpłatnością. Mieszkańcy wiążą także rozwój gospodarczy z poprawą komunikacji – wielu z nich domaga się uruchomienia pociągów osobowych na trasie z Końskich do miast będących w strategicznych punktach dla kolejnictwa, tzn. do Opoczna oraz Skarżyska-Kamiennej.

W dziedzinie kultury zdaniem mieszkańców także jest wiele do zrobienia. Konecczanie chętnie widzieliby w regionie miejskie kino, prawdziwy dom kultury z salą widowiskową, muszlę koncertową oraz muzeum. Wielu z nich wskazało także na problem z dostępem do szerokopasmowego internetu.

Konsultacje dt. Rewitalizacji 2

Sport według ankietowanych także wymaga doinwestowania. Z raportu wynika, że mieszkańcy widzą potrzebę rozpropagowania sportu kobiet, zwiększenia finansowania KSSPR-u Końskie, który jest wizytówką regionu, modernizacji stadionu przy ulicy Południowej. Na uwagę zasługują też niezbyt realne pomysły, które przewijały się w ankietach takie jak: budowa kręgielni, pola golfowego, wioski indiańskiej czy toru wyścigowego.

Całość raportu dotyczącego konsultacji w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji jest do znalezienia po kliknięciu TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *