REKLAMA

Końskie, powiat, Słupia i Stąporków z rządową kasą na inwestycje [wideo]

Ogłoszono listę samorządów, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Radość zapanowała wśród włodarzy powiatu koneckiego, Końskich, Słupi Koneckiej oraz Stąporkowa. Prezentujemy listę wspartych inwestycji. 

REKLAMA

Lista rankingowa pojawiła się w środę na stronach Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Do samorządów województwa świętokrzyskiego z drugiego naboru funduszu wpłynie 73 miliony złotych. Z tych środków wykonanych zostanie także pięć projektów na terenie powiatu koneckiego.

Gmina Końskie otrzymała 1 milion złotych na przebudowę Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynków Muzeum, w ramach której przewiduje się przebudowę budynku walcowni i pudlingarni, budynku suszarni i „kanału ulgi”, zagospodarowanie terenu Muzeum, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej m.in. przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej, wykonanie stanowisk, instalację ogniw fotowoltaicznych oraz wykonanie powietrznych pomp ciepła, w końcu także wyposażenie pomieszczeń. Cała inwestycja wyceniana jest na 8,5 mln złotych, gmina chciała uzyskać dofinansowanie wynoszące 6 milionów 800 tysięcy. Przyznany 1 milion wydaje się więc być niewielkim wsparciem. Jednak w rozmowie z nami burmistrz Krzysztof Obratański nie obraża się na tę decyzję – zapewnia, że podzieli inwestycję na etapy, a za przyznane środki gmina zacznie robić największe potrzeby muzeum – między innymi wykona wymianę dachu.

REKLAMA

Gmina Końskie starała się jeszcze o środki na budowę świetlic w Trzemosznej i Młynku Nieświńskim. W tym przypadku dofinansowania nie przyznano.

Bardzo radośni w środę muszą być włodarze powiatu koneckiego. Otrzymali oni bowiem 2,5 mln złotych na remont dwóch pięter w Starostwie Powiatowym w Końskich. Całość zadania ma kosztować 2,5 mln złotych i dokładnie taką kwotę przyznano na nie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja polega na zapewnieniu odpowiednich warunków dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jednostek organizacyjnych poprzez przebudowę budynku  starostwa. Obecnie Poradnia znajduje się w wynajmowanym budynku przy ulicy Krakowskiej z 1970 r. bez windy i podjazdów, o małej powierzchni. Kompleksowa przebudowa dwóch pięter, w tym przebudowa pomieszczeń pod salę konferencyjną poprawi warunki obsługi klienta, zapewni komunikację dla osób niepełnosprawnych, umożliwi organizowanie stacjonarnych sesji. W końcu do starostwa przeniesiona zostanie wspomniana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Kolejnym beneficjentem funduszu z naszego powiatu jest gmina Słupia Konecka. Ten samorząd otrzyma 1 679 000 złotych  na poprawę zaopatrzenia gminy w wodę. Za te środki wykonany zostanie szereg działań, których celem będzie zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną.

Na aż dwa zadania rządowe środki otrzyma gmina Stąporków. Temu samorządowi przyznano 1 milion 280 tysięcy złotych na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego. Całe to zadanie ma kosztować 1 milion 600 tysięcy złotych. Z kolei w Krasnej przy  Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków powstać ma nowoczesna sala gimnastyczna. Koszt budowy to 3 miliony złotych, a z rządowego funduszu na ten cel gmina otrzyma 2 miliony 550 tysięcy złotych.

Niestety nie wszyscy zainteresowani otrzymali wsparcie. Wiemy, że choćby gmina Radoszyce wnioskowała o pomoc w inwestycjach potrzebnych dla mieszkańców. Została ona pominięta przez przedstawicieli rządu, którzy decydowali o przyznaniu środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *